Kungsörnsbo förstört i Skåne

Kungsörn över Fyledalen. Foto: Erik Hansson

Kungsörn över Fyledalen. Foto: Erik Hansson

Ett kungsörnsbo i Fyledalen i Skåne har utsatts för ett försök att plundras på sina ägg. Båda äggen i boet krossades vid försöket.

Plankor har skruvats fast på boträdet varefter gärningsmannen eller gärningsmännen försökt gräva sig in i boet underifrån. Plundringsförsöket upptäcktes igår av Länsstyrelsen Skånes örnbevakare. Idag besökte polisen platsen och då hittades båda äggen krossade.

– Vi ser mycket allvarligt på denna form av faunakriminalitet. Att man försöker ta äggen så nära kläckningen tyder på att det inte är äggsamling utan att man vill föda upp levande örnar för jaktändamål. På en del håll i Europa är detta ganska stort och levande örnar betingar mycket höga priser, säger Nils Carlsson, vilt- och rovdjurshandläggare på länsstyrelsen Skåne.

Det har på sistone varit problem med närgångna ”fågelintresserade” personer som stört kungsörnarnas häckning.

– Trots att vi har örnbevakare och skyltar som visar att man inte får gå nära nästen har vi stora problem med störningar. De värsta fallen är plundringarna. Andra problem utgörs av närgångna fotografer som riskerar att spoliera häckningen. Äggen kallnar när de vuxna fåglarna inte vågar återvända till boet.

Det finns på senare år bara sju par häckande kungsörnar i Skåne. I början av året utannonserades att Fyledalen ska bli ett naturreservat.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne