Gå till innehållet

Dags för en svensk flaggdag för naturen

2017 införde för första gången ett land en flaggdag för naturen. Nu är det dags för Sverige att följa efter. Det finns dessutom redan en ytterst lämplig dag för ändamålet.

Naturen och friluftsliv är ett av svenskarnas största fritidsintresse. Det visar sig inte minst i en lång rad undersökningar. Nästan 9 av 10 svenskar vistas i naturen för att få naturupplevelser, en tredjedel av befolkningen är “friluftsaktiva” och vistas i skog och mark så gott som varje vecka och 81 procent vistas i naturen minst en gång i månaden. Det visar sig också genom att Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF tillsammans har ungefär en halv miljon medlemmar.

Under pandemin blev de ännu tydligare. Nästan en tredjedel av de tillfrågade i en Novus-undersökning hade ägnat sig mer åt friluftsliv den senaste tiden. Det har blivit en allt mer självklar plats för att umgås, få upplevelser och för att skänka lugn i en stressad vardag. Vi vet från mängder av studier att vi mår bättre när vi vistas relativt ofta i naturen. Vi vet också att vi är helt beroende av naturen för vår överlevnad.

Ökad naturkunskap behövs

Samtidigt visar forskningsstudier att dagens unga kommer ut i naturen allt mindre och att flera grupper i samhället kommer ut väldigt lite i skog och mark. Det gäller till exempel storstadsbor och utrikesfödda. Dessutom blir vi allt mer ”biologiska analfabeter” och ”växtblinda” med försämrade kunskaper om naturen. En studie från 2012 visade till exempel att bara drygt en tredjedel av de som studerade till klasslärare kände igen en bofink och att ingen av 118 tillfrågade elever i årskurs 7-9 kunde identifiera fågeln, som är en av Sveriges vanligaste fåglar.

Svenskar skulle i allmänhet behöva komma ut mer i naturen och lära sig mer om den. För folkhälsans och i ett längre perspektiv även för naturens skull. Det är större chans att bry sig om och engagera sig för något som man känner till. 

Följ i Finlands fotspår

Det är hög tid att ge naturen en egen flaggdag i Sverige och viga en nationell högtidsdag åt att få ut folk i naturen.

När Finland firade 100-årsjubileum 2017 ville 9 av 10 finländare att landets natur skulle vara en del av firandet. De fick inte bara som de ville. De fick dessutom en flaggdag för naturen – den första i världen. Det gav stor uppmärksamhet världen över och anses ha haft betydelse för att Finland rankades som en av världens bästa resmål 2017 av Lonely Planet och National Geographic.

Nu är det Sveriges tur. Vi har i dagsläget 18 flaggdagar, varav 7 är kopplade till våra kungligheters födelsedagar och namnsdagar. Kungligheter i all ära, men varför inte införa en flaggdag som hyllar det vi alla har gemensamt och det vi alla har anledning att vara stolta över och rädda om – den svenska naturen. Frågan är dessutom högaktuell eftersom en kommitté ser över flaggdagarna just nu:

Kommittén ska även ta ställning till om en eller flera nya allmänna flaggdagar bör införas för att uppmärksamma och högtidlighålla händelser och liknande som är av större betydelse för riket som helhet. Kommittédirektiven uttrycker att de allmänna flaggdagarna ska ha bred förankring och stå sig över tid.

Kommitténs uppdrag enligt Regerigen.se

Det är inte mycket som har “större betydelse för riket som helhet” än den svenska naturen. Att värdet av naturen har en “bred förankring” vet vi redan och att det inte är någon tillfällig fluga, utan något som “står sig över tid”, är också givet.

Lämplig dag finnes

Att inrätta en flaggdag för naturen kan bli mer än en viktig symbolisk handling – det kan bli en dag full av aktiviteter i hela landet. En möjlig dag för en sådan flaggdag är nämligen FN:s internationella dag för den biologiska mångfalden – 22 maj. Dagen firas sedan flera år tillbaka redan brett i hela Sverige med hundratals aktiviteter, arrangerade av allt från privatpersoner och miljöorganisationer till skolor, museum och myndigheter. Att samtidigt hissa vår flagga i firandet vore ett naturligt nästa steg.

• Läs mer om Biologiska mångfaldens dag på www.biomfdag.se.

Mer att läsa