Gå till innehållet

Kritik mot att regeringen drar in våtmarksstöd

I en debattartikel i Göteborgs-Posten idag går flera av landets naturorganisationer till hårt angrepp mot regeringen och deras beslut att i tysthet skära ner landsbygdsprogrammet med över en miljard kronor under 2014. Bland annat slopas stödet för restaurering och skötsel av våtmarker för att minska övergödningen helt, vilket vi skrivit om tidigare.

Våtmarksstödet i jordbruksprogrammet slopas från och med nästa år enligt tidningen Land. Foto: Erik Hansson

Våtmarksstödet i landsbygdsprogrammet slopas från och med nästa år. Foto: Erik Hansson

I början av oktober skrev Lena Ek, tillsammans med ministrar från de övriga Östersjöländerna, under ett avtal om nya åtaganden för ett renare Östersjö och att minska utsläppen av kväve och fosfor, som bidrar till övergödningen av Östersjön och algblomningen. Ett effektivt sätt att till ett lågt pris minska övergödningen är att satsa på restaurering av våtmarker, sjöar och vattendrag i odlingslandskapet, vilket också ger en bättre miljö för bland annat vattenväxter och fåglar.

– Regeringen bör tänka om kring landsbygdsprogrammet. Gör om, gör rätt. Markägare bör ges utökat stöd för restaurering av våtmarker, inte mindre. Det är vårt ansvar att arbeta för minskad övergödning av Östersjön, bidra till den biologiska mångfalden och minska riskerna för översvämningar i framtiden. Det gäller även under valåret 2014, skriver Carl Piper, initiativtagare till några av Skånes största våtmarksprojekt, Naturskyddsföreningen, Svenska Jägareförbundet, Svensk Våtmarksfond, Sveriges Ornitologiska Förening och WWF.Källa: GP

Mer att läsa