Gå till innehållet

Kraftig nedgång för vilda fåglar i Nordamerika och Asien

Praktlappsparv. Foto: USFWS Mountain-PrairieChestnut-collared longspur male, Public Domain, Link

Två nya studier visar att de vilda fågelpopulationerna i Asien och Nordamerika är i kris. I USA och Kanada har nästan var tredje fågel försvunnit sedan 1970.

Asiens flyttfåglar står inför en lång rad hot, där jakt och förlust av livsmiljöer är de allvarligaste. Det konstateras i studien ‘Migratory songbirds in the East Asian-Australasian Flyway: a review from a conservation perspective’. Gyllensparven är ett tydligt exempel. Den har minskat från att finnas i hundratals miljoner till att vara utrotningshotad på bara 35 år. Även Asiens vadarfåglar har det svårt. 65 procent av deras livsmiljöer i Gula havet har försvunnit de senaste 50 åren och de återstående lämpliga områdena försvinner i en takt av en procent per år.

LÄS ÄVEN: • Stor genomgång: Allt fler fåglar hotade

BBC rapporterar också om en ny studie från Asien där forskare konstaterat att det i Indonesien nu lever fler sångfåglar i burar än i det vilda. Frilevande fåglar fångas in, bland annat för att delta i sångtävlingar där vinnaren kan få över 400 000 kronor. Många arter är nu hotade på Java och det beräknas att ungefär 75 miljoner fåglar hålls som husdjur i Indonesien.

Var tredje fågel försvunnen i Nordamerika
Studien om Nordamerikas fåglar har i efterhand fått en del kritik från andra forskare eftersom den allvarliga rapporten presenterades med alltför dramatiska ordalag. Resultaten i studien är en sammanfattning av alla stora undersökningar av fågelpopulationer sedan 1970.

LÄS ÄVEN: • Hela ekosystem i USA har flyttat nästan 60 mil norrut

– Vi såg en genomgripande nettoförlust av antal fåglar. Vi blev rätt förskräckta över att se att även de vanligare fåglarna, trädgårdsfåglar och generalister, har drabbats av några av de största förlusterna, säger Ken Rosenberg från Cornell lab of Ornithology och American Bird Conservancy, till BBC.

Sammanlagt räknar forskarna med att det idag finns 3 miljarder färre fåglar än 1970. Värst har det gått för gräsmarkernas fåglar. 31 arter av lärkor och sparvar och andra arter i dessa miljöer har minskat med 700 miljoner individer. Mer än varannan gräsmarksfågel har försvunnit sedan 1970.

I just den här studien gick inte forskarna igenom vad minskningen beror på, men att det är människan som ligger bakom dem är ingen modig gissning. Bland annat förlust av livsmiljöer räknas som en av de största faktorerna. USAs fågelförening Audubon Society har också konstaterat att över 300 fågelarter nu häckar minst 5 mil längre norrut än för 40 år sedan. Purpurfinken har till exempel flyttat sin häckning över 60 mil norrut.

Två andra stora dödsorsaker för fåglarna i USA är katter och glasrutor. 2,4 miljarder fåglar tas varje år av katter enligt uppskattningar som gjorts. Dessutom dör ungefär en miljard fåglar årligen när de flyger in i glasrutor enbart i USA.

2007 beräknades det finnas minst 5 miljarder par häckande fåglar i USA.

Källor: BBC, Smithsonian och “Decline of the North American avifauna

Mer att läsa