Gå till innehållet

Flamingor hotas av blyförgiftning från ammunition

Bly

Flamingo. Foto: aschaf, CC BY 2.0

Flamingor och andra fåglar som uppehåller sig i Cyperns våtmarker riskerar att drabbas av blyförgiftning, bland annat på grund av den jakt som sker i dessa miljöer. Nu höjs röster för ett utökat jaktförbud.

Under vinterns räkning kom fågelskådare på Cypern fram till att det övervintrade över 16 000 fåglar av 68 arter i landets våtmarker. Den vanligaste arten var större flamingo med nästan 8 000 individer. I fjol hittades det dock nästan 100 flamingor som dött av blyförgiftning, enbart i en av sjöarna på ön. Denna incident tros bero på rester från en gammal skyttebana som läckt ut i våtmarken, men även bly från jakt som pågår i dagsläget anses problematisk.

– Studien visar att det finns höga halter bly i området på grund av jakten i området. Det finns en lag som förbjuder användandet av blykulor inom 300 meter från en våtmark för att undvika förgiftning och det här bevisar definitivt att inte lagen efterlevs, säger Tassos Shialis på BirdLife Cyprus till Cyprus Mail.

Birdlife Cyprus anser att förbudet mot att använda blyammunition i närheten av våtmarker inte följs upp tillräckligt hårt av myndigheterna.

Källor: Cyprus Mail och The Guardian

Mer att läsa