Kraftig ökning av extremheta dagar i Europa

rhen torka flod värmebölja
Floden Rhen i Tyskland 2018. Foto: Marion Halft – Own work, CC BY-SA 4.0, Link

De senaste 70 åren har antalet dagar med extrem hetta blivit mer än tre gånger vanligare i Europa och de extremheta dagarna blir dessutom i snitt 2,3 grader varmare än på 1950-talet.

Samtidigt har de extremkalla dagarna mer än halverats i antal och blivit upp till tre grader varmare.

LÄS ÄVEN: • Kraftig ökning av dödsfall i Sverige under värmeböljan 2018 – värst i storstäder

Det visar en ny studie som gått igenom ungefär 1 000 väderstationer i Europa och jämfört mätningar mellan åren 1950 och 2018.

LÄS ÄVEN: • Värmeböljan i Europa torkade ut stora delar av Rhen och dödade tusentals fiskar

Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI, säger till Vetenskapsradion att ”klimatmodellerna vi använder i dag underskattar uppvärmningen av de varma extremerna sommartid”.

Källa: Vetenskapsradion och ”Detection of a Climate Change Signal in Extreme Heat, Heat Stress, and Cold in Europe From Observations