Gå till innehållet

Komosse – myr till horisonten

För dig som gillar öppna vyer och mosstäckta barrskogar.

Vägen in i Komosse går genom en fin skog med gamla och döda träd.

Komossen är synnerligen anpassat för alla. Oavsett om du använder rullstol eller rullator kan du använda utedasset vid parkeringen och kan följa breda, väl tilltagna spänger långt in i reservatet.

Det lilla utsiktstornet i Komosse.

Precis efter parkeringen följer en kort vandring genom en fin barrskog. Här har träden fått stå tills de fallit omkull och sakta förmultnat under ett täcke av mossa.

Delar av området har stora spänger och även med rullstol eller rullator går det att ta sig långt ut på myren.

Efter ett väl tilltaget vindskydd med grillplats fortsätter spången ut bland knotiga tallar och sedan börjar mossen ta över mer och mer av synfältet. Det tycks kanske som att du kan följa spången långt ut på mossen, men faktum är att du bara sett en bråkdel när du följt lederna. Komosse tillhör södra Sveriges största myrområde och sträcker sig längre än vad du kan se från det lilla utkikstornet i norr. Men även om din syn är begränsad så finns vildmarkskänslan där om du vänder bort blicken från spången.

Efter en stunds promenad öppnar skogen upp sig i den vidsträckta mossen.

Bland tuvorna hörs ljungpiparnas ynkliga läte och när värmen anländer slår ljungen, klockljungen och kråkriset ut. Här ska även den stora gulsvarta makaonfjärilen kunna hittas. Larverna lever av områdets kärrsiljor. Flera olika arter vitmossor utgör grunden för mossen och även om det inte är ett av de mest artrika naturreservaten så är vidderna svårslagna.

Det kan vara klokt att hålla sig på spängerna – mossen är både blöt och lerig på sina håll.

Hitta hit: Komosse ligger vid Mörkö, sydväst om Jönköping och sydost om Ulricehamn.

Hitta fler naturställen

• Artikel med karta
Google Maps med alla platser inlagda

Mer att läsa