Klimatförändringar stort hot mot Antarktis pingviner

Adeliepingviner vid Antarktis. Foto: Jason Auch via Flickr https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9703652

Adéliepingviner vid Antarktis. Foto: Jason Auch via Flickr 

De rödlistade adéliepingvinerna (”nära hotad”) är en av två pingvinarter som lever helt på Antarktis (kejsarpingvin är den andra). Nu visar ny forskning att miljön som krävs för att de ska överleva kan minska med så mycket som 60 procent under det här århundradet på grund av klimatförändringar.

Adéliepingvinerna häckar på land under sommarperioden och rör sig under vintern till kanten på istäcket för att söka föda. De lever i kolonier och enligt den nya studien från universitetet i Delaware har det gått relativt bra för flera kolonierna de senaste 30 åren, men för andra går det betydligt sämre. Vissa kolonier har minskat med över 80 procent och många av de områden som dessa kolonier lever i har också redan upplevt klimatförändringar.

Det är framför allt två faktorer som drabbar pingvinerna i ett varmare klimat – förändringar i häckningsområdet på land och tillgången till föda i haven. När vattentemperaturen stiger kan fisken flytta sig till andra områden och bli svåråtkomlig för adéliepingvinerna. Varmare temperaturer på land gör att risken för vattenpölar i häckningsområdena ökar och det klarar inte pingvinernas ägg av och nykläckta ungar utan vattentäta fjäderdräkter riskerar att frysa ihjäl om de blir våta.

Ett tredje hot är helt enkelt det allt mindre istäcket. Där isen försvinner, försvinner också adéliepingvinerna, enligt biologen David Ainley, som National Geographic har pratat med.

Det finns dock hopp för adéliepingvinerna då vissa glaciärer i Antarktis tidigare agerat som skydd mot klimatförändringar eftersom de stått emot de höjda temperaturerna relativt väl. I dessa områden kan arten troligen hitta fristäder när klimatet blir allt varmare och istäcket allt mindre.

Källa: National Geographic