Gå till innehållet

Klimatförändringar leder till mindre växtlighet i fattiga länder

Torka i Australien. Foto: CSIRO, CC BY 3.0, Länk

En ny studie från Köpenhamns universitet visar att regn skapar allt mindre vegetation i många torra områden i världen. Det kan innebära ännu mer svält och fler klimatflyktingar i framtiden.

Forskarna har följt vegetationstrender från 2000 till 2015 med hjälp av satellitbilder. I torra landskap, som utgör 40 procent av jordens alla ekosystem, har växtligheten anpassat sig till att regn kommer sällan. När nederbörden kommer så gäller det att använda sig av den bevattning som sker. Men i takt med att klimatkrisen fördjupas får växtligheten allt svårare att utnyttja regnet.

– Vi ser en tydlig negativ trend för torra områden i de mest ekonomiskt utsatta länderna. Här är det uppenbart att tillväxten av vegetation har blivit alltmer frikopplad från tillgängliga vattenresurser och att det helt enkelt finns mindre vegetation i förhållande till mängden nederbörd. Motsatsen är fallet i de rikaste länderna, säger professor Rasmus Fensholt vid avdelningen för Geosciences and Natural Resource Management.

I framför allt Asien och Afrika har det börjat växa upp mindre växtlighet från det regnvatten som faller. I en allt varmare framtid förväntas de torra områdena öka ytterligare i storlek och därmed göra det allt svårare för många människor att hitta mat och därmed tvingas på flykt.

Enligt forskarna beror det på flera saker. Framför allt utökas jordbruket till områden som inte är lämpade för odlingar och alltför mycket boskap hålls på alltför magra marker. Det leder i sin tur till ännu mer utarmade jordar och ökar pressen på redan känsliga ekosystem.

Källor: University of Copenhagen och Nature Sustainability

Mer att läsa