Gå till innehållet

Klimatförändringar kan öka konkurrensen om boplatser för fåglar

Svartvit flugsnappare. Foto: Daniel Pettersson 

En studie från Nederländerna visar att varma vintrar och höga vårtemperaturer kan öka konkurrensen mellan talgoxar och svartvita flugsnappare. De kämpar om samma boplatser och det är flugsnapparna som brukar förlora.

Talgoxe och svartvit flugsnappare är två vanliga fågelarter i stora delar av Sverige. De konkurrerar om samma boplatser och för den svartvita flugsnapparen är det en kamp som kan leda till både förlust av bostad och liv. 

Forskarna bakom studien visar att talgoxar, som ofta är stannfåglar, ändrar sin häckning utifrån klimatförändringarna i större utsträckning än de svartvita flugsnapparna, som är flyttfåglar. Efter en mild vinter överlever fler talgoxar, vilket i sin tur innebär att de inleder häckningar i fler fågelholkar. När vårtemperaturen dessutom gör att deras häckning krockar med de svartvita flugsnapparnas ankomst ökar konflikterna mellan arterna. Under dessa förutsättningar hittade forskarna fler döda svartvita flugsnappare i holkar som talgoxarna häckar i.

Vissa år dödades upp till nio procent av svartvit flugsnappare-hannarna av talgoxar och det upptäcktes även två fall där blåmesar dödat flugsnappare. Hittills har det dock inte märkts någon skillnad i den totala populationen av svartvit flugsnappare. Det verkar vara överskottshannar som anländer senare på året som stryker med.

LÄS ÄVEN: • Natursidans guide till fågelholkar – var, hur, när och varför?

Forskarna förväntar sig att ytterligare konkurrens mellan arterna kan uppstå, inte minst om vintrarna blir mildare.

Talgoxe i fågelholk. Foto: Erik Hansson

Niklas Aronsson, redaktör för BirdLife Sveriges medlemstidning Vår Fågelvärld och författare till boken ”Holkliv”, berättar att det tidigare var en gängse uppfattning hos svenska fågelskådare att det är de svartvita flugsnapparna som jagar bort talgoxar från holkarna när flugsnapparna anländer i månadsskiftet april/maj. Men han har själv länge drivit tesen att det är tvärtom. Något som nu får ytterligare stöd i studien från Nederländerna.

– Om de svartvita flugsnapparna anländer under veckan när talgoxarnas äggläggning sker så har de möjlighet att ta över boet eftersom inte talgoxarna är på plats lika mycket. Men om de kommer senare när ruvningen börjat kan det hända att talgoxarna attackerar, jagar bort eller hackar ihjäl flugsnapparna, berättar Niklas Aronsson.

Han nämner även att det gjorts en uppskattning i Finland att talgoxar faktiskt dödar fler svartvita flugsnappare än vad sparvhökar gör.

För att minska risken för konkurrens som slutar med dödsfall i din trädgård finns det en relativt enkel lösning.

– Sätt upp fler holkar. Lämpliga bostäder är idag en begränsande faktor för våra fåglar, säger Niklas Aronsson.

Källor: “Climate Change May Affect Fatal Competition between Two Bird Species” och Forbes

Mer att läsa