Gå till innehållet

Klarar sig humlor bättre i städer än i jordbrukslandskap?

Humla. Foto: Erik Hansson

En studie från Storbritannien visar att det går bättre för humlor som lever i städer jämfört med humlor i jordbruksmark. 

De senaste 80 åren har stadsmiljöer i England upptäckts ha fler arter och förlora färre arter än landets jordbruksmarker. I städernas parker och trädgårdar finns över lag en mer varierad flora som ger föda under en längre period, medan många jordbruksmarker enbart innehåller en typ av växt under en begränsad tid. Det gäller bland annat för Englands humlor.

Ash Samuelson är doktorand vid Royal Holloway University i London och huvudförfattare till studien som publicerats i Proceedings of the Royal Society B. Tillsammans med sitt team samlade Ash Samuelson in 100 humledrottningar, lät dem bilda kolonier i ett labb och släppte sedan ut dem i 38 olika platser i centrala London, förorter, byar och jordbruksmarker.

Därefter följde teamet hur det gick för kolonierna. De blev förvånade över hur stor skillnaden var. Humlor i jordbruksmarker producerade färre arbetare, drottningarna dog tidigare och kolonierna fick tag på mindre föda än i städerna och byarna. I centrala London klarade sig humlorna riktigt bra.

Slutsatsen i rapporten är inte att humlor kommer klara sig i städerna eller att alla humlearter trivs i storstäder, men dessa områden kan fungera för en del arter och humlorna visar sig kunna anpassa sig väl till städer trots att det är en helt annan miljö än de utvecklats i. Däremot måste jordbrukslandskapet bli mer bivänligt, exempelvis genom att plantera vilda växter eller blommande häckar nära fälten, menar författarna till studien.

– Det börjar bli tydligt att jordbruksområden generellt är ganska dåliga för vilda djur och växter. Vi måste verkligen fokusera på att förbättra jordbruksområden för bin, säger Ash Samuelson till NY Times.

Källor: “Lower bumblebee colony reproductive success in agricultural compared with urban environments” och NY Times

Mer att läsa