Gå till innehållet

Kina bygger världens första “fågelflygplats”

Fågelflygplatsen enligt Mc Gregor Coxalls skisser.

Fågelflygplatsen sedd från ovan enligt McGregor Coxalls skisser.

Fåglar får allt färre rastplatser längs med sina flyttrutter i Kina. Nu ska landet bygga världens första “fågelflygplats” eller rättare sagt våtmark lämpad för fåglar som ska hjälpa fåglarna på deras långa resa.

Området kommer kallas Tianjins våtmarksreservat och ska fungera som en rastplats för fåglarna som migrerar genom Kina. I dagsläget har nämligen 70 procent av Kinas kustlinje bebyggts, vilket drabbat många arter hårt.

Fågelflygplatsen enligt Mc Gregor Coxalls skisser.

Fågelflygplatsen ska ha gott om promenadstråk för att även locka folk. Bild: McGregor Coxall

Målet med våtmarken är att över 50 arter flyttfåglar ska gynnas av att få en till rastplats, samtidigt som området förses med fågeltorn, gångvägar och byggnader som gör att allmänheten kan uppleva det förväntade stora fågellivet i fågelreservatet. Området ska bli 61 hektar stort (över 120 fotbollsplaner) och man beräknar att det kommer locka en halv miljon besökare årligen i Kinas fjärde största stad. Med tanke på att ungefär 50 miljoner flyttfåglar flyger förbi området årligen kommer det troligen även locka en hel del fåglar.

– Den föreslagna fågelflygplatsen kommer bli ett globalt viktigt reservat för hotade flyttfåglar och utgör samtidigt nya gröna lungor åt staden Tianjin, säger Adrian McGregor, landskapsarkitekt på australiska firman McGregor Coxall, som ritat bygget.

Fågelflygplatsen enligt Mc Gregor Coxalls skisser.

Fågelflygplatsen ska förses med fågeltorn och cykelvägar. Bild: McGregor Coxall

Om allt går som planerat ska fågelflygplatsen öppnas 2018.

Källa: Mother News Network och McGregor Coxall

Fågelflygplatsen enligt Mc Gregor Coxalls skisser.

Vissa delar av fågelflygplatsen påminner nästan om en flygplats. Bild: McGregor Coxall.

Mer att läsa