Gå till innehållet

Kapad miljöbudget gör vitryggig hackspetts framtid osäker

Den vitryggiga hackspetten har börjat en långsam återhämtning i Sverige. Men nu har ett nytt orosmoln dykt upp: strypt budget för naturvårdsinsatser.

Den vitryggiga hackspetten tycks långsamt få ett allt starkare population i Sverige. 2021 hittades bara sju häckade par i landet. 2022 ökade det till elva och nu har det konstaterats att lika många par häckade 2023. Av de elva paren häckade sju i Västerbotten. Åtminstone i Västerbotten tycks det gå hyfsat för hackspetten. Där har antalet sammanlagda par ökat från åtta till tolv medan häckningarna ökade från fem till sju.

Det är en katastrofal utveckling jämfört med i början av 1900-talet då den var relativt vanlig i landet. Sedan började det moderna skogsbruket utrota den vitryggiga hackspettens livsmiljöer och förändra landskapet. Hackspetten trivs inte i täta granplantager utan vill ha ljusa, stora lövträdsrika områden med mycket äldre och döda lövträd. År 2000 hittades bara fem par i hela landet.

Långsiktiga samarbeten har vänt utvecklingen

Att det nu gått något bättre för arten beror enligt länsstyrelsen i Västerbotten på ett långsiktigt samarbete med projekt Vitryggig hackspett, Umeå och Skellefteå kommun, Holmen skog, SCA och Sveaskog.

– Tillsammans har vi skapat livsmiljöer för vitryggig hackspett både inom och utanför naturreservat. Storskaliga lövskogsrestaureringar där gran har huggits ut har återskapat miljöer där vitryggiga hackspettar kan häcka. Men vi är fortfarande långt från målbilden med minst 250 individer i Sverige och varje individ som häckar behövs för att trygga framtiden, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen skriver också att den kapade miljöbudgeten gör att de inte kommer kunna fortsätta återskapa lövskogar i naturreservat och inte heller sköta redan restaurerade områden. Om inte detta görs kommer områdena på sikt växa igen med gran. Länsstyrelsen bedömer att den vitryggiga hackspettens framtid “nu är mer osäker än tidigare”.

Läs även

Bra år för vitryggig hackspett 2022
• Så hör och ser du skillnad på Sveriges hackspettar
• Naturpodden: Vitryggig hackspett, svämskog och älvängar

Källa: Länsstyrelsen Västerbotten

Mer att läsa