Gå till innehållet

Bra år för vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett. Foto: Erik Hansson

Det fortsätter att gå allt bättre för den akut hotade vitryggiga hackspetten i Sverige. Fjolårets rekord har följts upp av ett ännu bättre år. Men det är fortfarande bara elva konstaterade häckningar i hela landet.

Antalet vitryggiga hackspettar kan ha ökat med så mycket som med 50 procent på bara ett år. Men de procentuella förändringarna blir stora när antalet är få. I fjol beräknades beståndet till bara ungefär 40 individer, i år till minst 60. Antalet häckande par har också ökat från sju i fjol till elva i år.

Framgången beror på en rad faktorer enligt Naturskyddsföreningens Projekt vitryggig hackspett. De jobbar dels med att föda upp vitryggiga hackspettar för utsättning i lämpliga områden, men också med att restaurera lövskogar med mycket död ved och att påverka skogspolitiken för att det ska skapar mer sammanhängande och skyddade lövskogar – lämpliga livsmiljöer för den vitryggiga hackspetten. En annan framgångsfaktor är hjälp från Finland. Det har flugit in en hel del vitryggiga hackspettar därifrån till Sverige de senaste åren.

− Och projektet vore inte möjligt utan skogsgrupper och ideella som stödutfodrar, inventerar och restaurerar skog. De gör ett enormt arbete, men vi behöver fler engagerade, säger Paula Andersson från Projekt vitryggig hackspett, till Sveriges natur.

Även om antalet ökar så är det fortfarande långt kvar till 250 individer, som Projekt vitryggig hackspett anses behövs för en livskraftig population.

– Vill vi ha kvar vitryggen i Sverige krävs ett betydligt mer omfattande arbete för att skydda och återskapa vitryggens livsmiljö. Det handlar om skogar med lövträd och mycket död ved, en skogstyp som nästan försvunnit i Sverige till följd av det moderna skogsbruket med kalhuggning som främsta metod, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Projektet för att rädda den vitryggiga hackspetten har också många andra positiva effekter. Naturvårdsinsatserna för hackspetten hjälper även ungefär 200 andra hotade arter som behöver liknande miljöer. Om det går bra för paraplyarten så går det oftast även bra för de andra arterna i samma livsmiljö.

– Projektet handlar inte bara om att rädda en art – det är en del i ett större arbete för att på sikt rädda den biologiska mångfalden. Vitryggen är en värdemätare för biologisk mångfald i våra skogar. När vitryggens livsmiljö försvinner finns det en risk att många andra hotade och rödlistade arter också gör det, säger Karin Lexén.

Källor: Naturskyddsföreningen och Sveriges natur

Mer att läsa