Gå till innehållet

Jordbruksverket släpper broschyr för att gynna bin och humlor

Jordhumlan behöver pollen och nektar hela odlingssäsongen. Foto: Petter Haldén

Jordhumlan behöver pollen och nektar hela odlingssäsongen. Foto: Petter Haldén

Jordbruksverket har gett ut en broschyr om hur pollinerare kan gynnas i odlingslandskapet genom att exempelvis kombinera olika grödor. Pollinerare är väldigt viktiga för jordbruket och i Sverige är det honungsbin och humlor som är de viktigaste pollinerarna av lantbruksgrödor, men även solitära bin, dagfjärilar, blomflugor och andra insekter gör viktiga insatser.

Sedan mitten av 1900-talet har landskapet och jordbruket förändrats mycket. Det har tagits bort många stengärdsgårdar, åkerholmar och öppna diken för att skapa större sammanhängande odlingsmarker, men därmed har också boplatserna för insekter minskat. Dessutom växer det nu på många håll produktionsskog där det förr fanns betande djur på marker med många blommor och en varierad flora.

LÄS ÄVEN: • Viktig film om bins och humlors betydelse.

Det har de senaste 60 åren blivit allt färre blommande områden, vilket påverkat humlor och troligen även blomflugor och solitärbin negativt. Detta har i sin tur drabbat skördarna och för att vända trenden har nu Jordbruksverket gett ut en broschyr med tips: “Öka skörden – gynna honungsbin och vilda pollinerare“.

– Broschyren innehåller förslag på kombinationer av grödor som gynnar pollinerare. Till exempel fungerar det bra att ha höstraps och åkerböna i samma växtföljd eftersom de inte blommar samtidigt. Ett sätt att gynna honungsbin och humlor är att så honungsört som blommar när det är brist på andra blommor, säger Lena Friberg, rådgivare på HIR Skåne och författare till broschyren.

LÄS ÄVEN: • USA lanserar stor satsning på pollinatörer.

Det är också viktigt att tänka på att olika insekter pollinerar vid olika tider på året och det kan vara bra att försöka uppnå en kontinuerlig blomning. Honungsbin är aktiva redan på våren och fungerar bra med exempelvis blommande höstraps. Humlor däremot gynnar framför allt grödor som blommar senare på säsongen, så som klöverfrö.

I broschyren finns även tips på lämpliga blommor för trädgården som gynnar vilda pollinerare. Förslag på blommor är vallört, blåeld, fingerborgsblomma, gräslök, akleja och lavendel. 

Källor: Jordbruksverket och broschyren “Öka skörden – gynna honungsbin och vilda pollinerare

Mer att läsa