Gå till innehållet

IPCC: Människans klimatpåverkan är klarlagd

Fn

Idag presenterade IPCC (FN:s klimatråd) sin senaste rapport om klimatet och den slår framför allt fast de tidigare rapporternas resultat med än större säkerhet. Rapporten kan sammanfattas med att både medeltemperaturen och vattennivån på jorden höjs, haven har försurats kraftigt, Arktis är snart helt isfritt och extrema väder kommer bli vanligare.

Temperaturen på jorden har ökat med 0,89 grader sedan 1901 och 0,6 grader sedan 1950. Det är med 95-100 procents säkerhet människans utsläpp som stått för mer än hälften av uppvärmningen det senaste halvseklet och de senaste tre årtiondena är troligen de varmaste på 1400 år.

Smältande glaciär. Foto: Erik Hansson

Smältande glaciär. Foto: Erik Hansson

Exakt hur mycket temperaturen kommer ha stigit med i slutet av århundradet är svårt att fastslå och i rapporten uppskattas den globala medeltemperaturen stiga mellan 0,9 och 5,4 grader jämfört med slutet av 1800-talet. Men över land och över Arktis kommer uppvärmningen bli större och det är bara i de allra mest gynnsamma scenarierna med omfattande utsläppsminskningar som uppvärmningen kommer hålla sig under 2 grader.

Ett framtida hot för mänskligheten är att havet stiger. Under 1900-talet med 2 decimeter, men det har gått dubbelt så fort de senaste 20 åren och till år 2100 är det troligt att vattnet kommer stiga med 28-97 centimeter. Det är mer än IPCC trodde i sin förra rapport och anledningen är att isarna smälter fortare än beräknat och att havet utvidgas av värmen.

Isen på Grönland, Antarktiska halvön och kring nordpolen smälter allt fortare och till år 2100 tros 15-85 procent av glaciärerna ha smält bort och permafrosten i Sibirien är troligen borta. Arktis kan vara helt isfritt om sommaren redan år 2050 om utsläppen fortsätter.

Det slås också fast att den inbromsning av temperaturökningen som skett de senaste 15 åren inte motsäger bevisen för den långsiktiga uppvärmningen av klimatet som pågår.

Som en följd av klimatförändringarna kommer extrema väder bli vanligare. Värmeböljor har redan blivit mer frekventa på flera håll och de kommer i framtiden drabba framför allt Medelhavet, USA och södra Afrika. Även skyfall kommer bli vanligare.

Förutom temperaturförändringar och vattennivå har de stora utsläppen lett till att haven tagit upp stora mängder koldioxid. Havet har blivit 26 procent surare och det stör kalkbildande djur och växter.

IPCC etablerades 1988 och har som uppgift att “förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan“. Över 800 forskare från 95 länder har varit inblandade i rapporten.

Källa: SVT, Ekot, Climatechange2013.org och IPCC (pdf)

Mer att läsa