Gå till innehållet

Intresset för naturen ökar kraftigt i USA

Fågelskådning är ett stort, och växande intresse, i USA. Foto: Erik Hansson

Antalet personer i USA som deltar i olika naturrelaterade aktiviteter ökar. Det gäller inte minst kategorin att titta på naturen (exempelvis fotografera eller fågelskåda) där 20 procent fler deltog i aktiviteter 2016 jämfört med 2011. Det uppger U.S. Department of the Interior.  

En ny rapport från U.S. Fish and Wildlife Service visar att 101,6 miljoner amerikaner – 40 procent av befolkningen i åldern 16 eller äldre – deltog i naturrelaterade aktiviteter år 2016. Det är en kraftig ökning jämfört med samma undersökning från 2011 och 2006.

LÄS ÄVEN: • Natursidans guide till fågelskådning

Det som framför allt ökar är att titta på naturen (medan jaktintresset minskat något). 86 miljoner amerikaner ägnade sig åt att aktivt titta på djurlivet år 2016. Det är en 20 procentig ökning jämfört med 2011 års 71,8 miljoner. Hit räknas de som matar fåglar på den egna tomten, fågelskådare och de som gör resor med huvudsyftet att observera djurliv.

Jakt är det enda segmentet som minskar. Det finns nu 11,5 miljoner jägare i USA, men det är en minskning med 15 procent, eller två miljoner personer på fem år. Intäkter från jakt och jaktutrustning minskade under samma period med 29 procent.

LÄS ÄVEN: • Natursidans guide till naturturism

Det är segmentet att titta på naturen som har störst omsättning (75,9 miljarder dollar) – betydligt mer än jakt (25,6 miljarder) och fiske (46,1 miljarder). Det är framför allt kamerautrustning, kikare och fågelmat som står för de största summorna.

Källa: U.S. Department of the Interior

Mer att läsa