Gå till innehållet

Insamling ska hindra exploatering av våtmarker

Applerumsån. Foto: Nils-Erik Norrby

Oskarshamns kommun vill avverka skogar och fylla igen våtmarker för att bygga ett nytt industriområde. Sammanlagt rör det sig om 130 hektar natur, som bland annat rymmer flera hotade fiskarter. Nu har Skydda Skogen startat en insamling för att kunna anlita en jurist med förhoppningen om att stoppa exploateringen.

Det planerade industriområdet med en kombiterminal är tänkt att byggas utmed Applerumsån, sydväst om Oskarshamn. Kommunen har ansökt om tillstånd för att fylla ut våtmarker och vill släppa ut dagvatten från industrimarken i Applerumsån som mynnar ut i Smältevik – ett område som länsstyrelsen i Kalmar län bedömer vara ett av de artrikaste och mest skyddsvärda lekområdena för fisk i Kalmar län.

Nils-Erik norrby är biolog och engagerad i Skydda skogen och i motståndet mot exploateringen.
– Applerumsån är väldigt lite påverkad av jordbruk och det finns ingen industri i vattensystemet. Det är ovanligt i östra Småland. Lägger man ett industriområde mitt i det här bryter man sönder en helhet och det blir en barriär för växter och djur, berättar han.  

Höga naturvärden hotas
I Applerumsån leker id och mört och i Smältevik förekommer braxen, björkna, sutare, gärs, abborre, ål, sarv, gädda, vimma, lake, skrubbskädda, nors, flodnejonögon, mal och ruda. Fågellivet i viken är rikt och vattnet från Applerumsån och Smältevik strömmar ut i naturreservatet och Natura 2000-området Storö, även det känt för höga naturvärden.

Applerumsån rinner ut i våtmarker med en rik flora. Foto: Nils-Erik Norrby

Länsstyrelsen i Kalmar län, Föreningen Skydda Skogen, samt Virån och Oskarshamnsbygdens vattenråd uttryckte inför förhandlingen oro över att utsläpp från industrimarken kan ge negativ påverkan på fiskbestånden i Applerumsån och Smältevik, den havsvik där ån mynnar i Östersjön.

Domstolen avfärdade naturföreningar
Mark- och miljödomstolen avslog dock samtliga yrkanden från Skydda Skogen, Virån och Oskarshamnsbygdens vattenråd med motiveringen att de inte kunnat visa att de berörs av planerad verksamhet.

– Miljödomstolen har avfärdat allt som både vi i Skydda Skogen och vattenrådet sagt med att vi inte kunnat visa att vi påverkas av det som kommunen vill göra. Vi har inte varit med om något liknande tidigare och då har vi drivit många fall. Flera jurister tycker domen är märklig. Både miljöbalken och Århuskonventionen borde ge oss rätt att pröva den här frågan igen, säger Nils-Erik Norrby.  

Oppositionen i Oskarshamn säger till Oskarshamns-Nytt att projektet är på tok för dyrt (600-800 miljoner) och att det är tveksamt om industritomten kommer användas.

För att stoppa exploateringen har föreningen Skydda Skogen överklagat mark- och miljödomstolens dom och startat en insamling för att kunna anlita en jurist (länk till insamling).

Källa: Skydda Skogen

Mer att läsa