Gå till innehållet

Informationskampanj för att få fler att rapportera brott i naturen

Tillsammans med länsstyrelserna och polisen lanserar nu Naturvårdsverket informationskampanjen ”Öppet öga”. Målet är att förebygga brott i naturen genom att få människor att rapportera om de ser eller misstänker att brott begås. 

Med kampanjen “Öppet öga” vill Naturvårdsverket, polisen och länsstyrelserna dels informera om vilka regler och lagar som gäller i naturen och dels få allmänhetens hjälp med att vara uppmärksamma och att anmäla när brott begås till polisen eller länsstyrelsen.

– Länsstyrelserna kan inte se allt och är beroende av att de som ser eller misstänker att brott begås anmäler det till polisen eller Länsstyrelsen, säger Eva Amnéus Mattisson, handläggare på Naturvårdsverket.

De senaste åren har flera fall av brottslighet uppmärksammats i naturen där folk försökt tjäna pengar på de svenska arterna. Det gäller exempelvis den stora härva av äggtjuvar som nystades upp här om året och troligen även stölden av orkidéer på Öland nu under våren.

Förutom uppenbara brott som att stjäla ägg och blommor finns det många andra regler att känna till:

• När det inte är jakttid är vilda djur, deras boplatser och ägg fredade. Det gäller alla fåglar, fladdermöss, brunbjörn, varg, järv, lodjur och utter, men också alla ormar, ödlor och groddjur.
• Djurungar ska lämnas ifred, även om de verkar vara övergivna.
• Det är inte tillåtet att plocka fridlysta arter som exempelvis orkidéer, mistel, mosippa och bombmurkla.
• Du får inte gräva upp plantor i naturen utan markägarens tillstånd.
• Om du hittar en död fågel får du bara behålla den för att stoppa upp den om den INTE tillhör statens vilt. Följande fåglar tillhör statens vilt och ska lämnas till polisen om de hittas döda: Fiskgjuse, bivråk, örnar, glador, falkar och kärrhökar, ornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett,  skräntärna, svarttärna, fjällgås, storkar, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, kungsfiskare, blåkråka, härfågel och sommargylling.
• Däggdjur som ingår i statens vilt och därmed måste lämnas till polisen är björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter och valar.

Källor: Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Jämtland och Naturhistoriska riksmuseet

Mer att läsa