Gå till innehållet

Igelkottar minskar kraftigt på landsbygden

Igelkott. Foto: Erik Hansson

Igelkottar i städer klarar sig ganska bra, på landsbygden går det väldigt dåligt. Det är slutsatsen i en ny rapport från Storbritannien.

Igelkottarnas minskning i antal på den brittiska landsbygden är kraftig – någonstans mellan 33 och 77 procent på bara 20 år och sedan 1950-talet har antalet minskat med ungefär 97 procent. I många områden som på 80-talet hade täta bestånd av igelkottar har de helt försvunnit. I sydvästra delarna av landet är igelkotten nu i stort sett regionalt utdöd.

Undersökningar har visat att igelkottarna, som så många andra arter, drabbats av att jordbruken blivit så storskaliga med stora fält med enbart en gröda och väldigt liten variation. I Storbritannien är hela 70 procent av landytan jordbruksmark, i Sverige är motsvarande siffra 8 procent. Igelkottarna har också drabbats av miljögifter, användandet av bekämpningsmedel som slagit ut deras byten, 150 000 blir överkörda varje år och det finns allt färre häckar eller andra lämpliga livsmiljöer för dem.

Igelkotten urbaniseras

En annan delförklaring till att igelkottarna försvunnit från landsbygden kan vara att en del av dem flyttat in till städerna där de kan hitta mat lättare i gräsmattor och parker istället för intensivt brukade fält med få möjligheter att söka skydd för rovdjur. Men även i områden utan rovdjur väljer igelkottar att hellre bo i bostadsområden än i jordbruksmark.

I den nya rapporten skriver författarna, som jobbar på organisationen Hedgehog Street (“Igelkottsgatan”), att förlusten av en generalist som igelkotten, som kan äta lite vad som helst, är en lika allvarlig signal som förlusten av jordbruksfåglar.

– För att stoppa förlusten måste vi inse det avgörande värdet av biologisk mångfald och att vi är beroende av landskapets “tapet” av naturliga livsmiljöer och arter. Den tapeten håller på att bli nedsliten. Även om du inte bryr dig så mycket om igelkottar så borde vi alla bry oss om naturen som skapar förutsättningar för dem och oss, skriver författarna.

Även i Sverige har igelkotten lämnat landsbygden för städerna. 2013-2014 genomförde Naturskyddsföreningen en medborgarforskning som visade att igelkotten “har ett starkt fäste i många städer, samtidigt som den på många håll verkar minska i odlingslandskapet”. Sedan år 2020 är igelkotten i Sverige rödlistad som “nära hotad”.

Vad kan du göra?

Hos Rikare trädgård finns tips på hur du bygger ett igelkottshus och hjälper igelkottar i trädgården på andra sätt, men några tips är att ha en kompost eller en vedhög som får ligga och förmultna. Där kan igelkottarna hitta mat. Det är också bra med buskage och häckar där de kan gömma sig och sova, samt att skapa tillgång till vatten åt dem. Exempelvis med ett fågelbad. Det är också klokt att begränsa användningen av robotgräsklippare, enligt en studie som kom härom året.

På landsbygden anser Hedgehog Street att det som behövs är ett mer varierat landskap med exempelvis större kantzoner runt odlingarna där det får växa buskar och vilda växter.

Källor: Natural History Museum och The State of British Hedgehogs 2022

Mer att läsa