Gå till innehållet

Ideella krafter kämpar för landets ängar

Bredbrämad bastardsvärmare – en av många arter som gynnas av ängar. Foto: Erik Hansson

Ängar är viktiga miljöer för många inhemska arter eftersom där finns många växtarter som insekter vant sig vid att leva med. På en enda kvadratmeter kan det i en äng hittas över 50 växtarter. I samband med Ängens dag rycker Naturskyddsföreningens lokalkretsar ut för att sköta dessa marker.

Läs även:

Blommande ängar har snabbt försvunnit från Sveriges yta när jordbruk läggs ned eller blir allt mer storskaliga. Sedan 1950-talet har arealen ängsmark minskat med hela 99 procent och betesmarkerna med 90 procent, enligt SLU Artdatabanken.

Det har till exempel drabbat Sveriges gräsfjärilar hårt. Framför allt under den storskaliga förändringen som skedde för flera årtionden sedan, men den negativa utvecklingen fortsätter. Mellan 2010 och 2020 har gruppen gräsmarksfjärilar minskat med hela 30 procent och två av dem har troligen utrotats.

Ökat intresse för att skapa ängar

Men allt fler kämpar för att återskapa ängar. Det går att göra en äng i din trädgård (läs vår guide här), allt fler svenska kommuner låter gräsmattor bli ängar och så jobbar ideella krafter för fullt med att sköta ängsmarker.

– Det är ett otroligt viktigt arbete eftersom det gynnar artrikedomen som är livsviktig för oss människor, säger Isak Isaksson, biolog på Naturskyddsföreningen. 

På en enda kvadratmeter kan det i en äng hittas över 50 växtarter.

Den 7 augusti är det Ängens dag och i samband med det arrangerar Naturskyddsföreningens lokalföreningar mängder av “slåttergillen” runt om i landet. Det är helt enkelt träffar där folk tillsammans hjälps åt att slå ängar så att de fortsätter att hålls öppna och magra så att ängarnas många växter gynnas. Den som inte vet hur man gör får ett utmärkt tillfälle att lära sig till exempel hur man slår med lie och varför det är viktigt att sköta landets få kvarvarande ängar. Naturskyddsföreningen skriver att de märkt av ett ökat intresse de senaste åren.

I Naturskyddsföreningens kalendarium visas var de ungefär 20 aktiviteterna som arrangeras i samband med Ängens dag sker över hela landet. Några av orterna som har aktiviteter är Sigtuna, Alingsås, Hjo, Motala, Falun, Klippan, Sarek, Fjärås, Vara, Värnamo och Stockholm. Även andra arrangörer är involverade i dagen. Biotopia i Uppsala arrangerar liekurs och Tyresta nationalpark arrangerar slåttergille.

Gynna mångfald med dina inköp

Om du inte kan delta finns det ett annat sätt att gynna mångfalden enligt naturskyddsföreningen: Välj ekologiska varor och om du äter kött – välj “naturbeteskött”. Se dock upp så att du inte blandar ihop det med “naturkött”, som ofta kommer från Brasilien och kopplas till regnskogsskövling. År 2016 kom 40 procent av allt importerat nötkött i EU från Brasilien.

Läs även:
Så anlägger du en äng
Två fjärilar verkar ha dött ut i Sverige de senaste åren
Nytt förslag riskerar minska insatser för betesmarker och slåtterängar
Äng bättre än gräsmatta för klimat och biologisk mångfald
SLU: Fler ängar i städer ger biologisk mångfald och lägre kostnad

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa