Gå till innehållet

Hjälp forskare hitta fetörtsblåvinge i sommar

Fetörtsblåvingen känns igen på att undersidan har förhållandevis stora svarta fläckar och ett orange fält på undervingen. Foto: Frank Vassen, CC BY 2.0

Ser du en fetörtsblåvinge i Stockholms skärgård i sommar? Då vill forskare gärna få reda på det för att kunna rädda den starkt hotade arten. Tänk dock på att många blåvingar är svåra att skilja åt.

Fetörtsblåvingen flyger bara ungefär under de tre första veckorna i juni. Det är under den här korta tiden och framför allt under varma dagar som du har chans att se fjärilen. Forskarna bakom projektet vill därför gärna ha hjälp av allmänheten för att effektivisera inventeringen av arten. Mer specifikt vill de ha in rapporter från Norra Ornö, norra Nämdö, Utö, utmed Norrtäljes kust och ute på småöar och skär, rapporterar Artdatabanken.

Fetörtsblåvingens ovansida har mörka cirklar omringade av blå fält som särskiljer den från andra blåvingar. Källa: Nordens fjärilar. Foto (beskuret): Syrio, CC BY-SA 4.0

Fetörtsblåvingen hittas framför allt på öppna hällmarkerna, men även ibland på nya kalhyggen. Förutom att leta efter de fullvuxna fjärilarna kan du även spana efter deras runda vita, knappnålshuvudstora ägg som läggs på värdväxten kärleksört.

För att forskarna ska vara säkra på att det är just en fetörtsblåvinge och ingen annan av blåvingearterna vill de gärna ha in bilder med rapporten, tillsammans med antal, plats, tidpunkt, om du såg fullvuxna fjärilar eller ägg och var de i sådana fall placerats på kärleksörten. Även om du letat på rätt plats, men inte hittat några fjärilar är det av intresse.

Anledningen till att projektet genomförs är för att det går väldigt dåligt för fetörtsblåvingen. Den finns i dagsläget bara på fem platser, en på västkusten och fyra på östkusten. 2018 hittades en ny population på Mörtö och hoppet lever om att hitta fler exemplar av fjärilen på andra öar.

Rapportera om du hittar fetörtsblåvinge i Stockholms skärgård till Julia.stigenberg@lansstyrelsen.se, samt till Artportalen.

Källa: Artdatabanken

Mer att läsa