Gå till innehållet

“Historisk” överenskommelse om rovdjur i Europa

Lodjur i hägn. Foto: Marie Mattsson

Lodjur i hägn. Foto: Marie Mattsson

Idag undertecknade bland andra EU:s miljökommissionär Janez Potočnik, WWF, europeiska jägarförbund, renskötare och djurhållare en överenskommelse om hur rovdjurskonflikter bör lösas inom EU. Under två år har en dialog förts om de konflikter som kan uppstå i takt med att antalet rovdjur nu ökar i västra och norra Europa.

Överenskommelsen är döpt till “Samexistens mellan människor och stora rovdjur”. De undertecknande organisationerna förbinder sig att följa Art- och habitatdirektivet och att “förvaltningen ska vara vetenskapligt förankrad och tåla granskning samt att kulturella och socioekonomiska avväganden ska göras”.

– Den här plattformen är ett viktigt steg framåt för att lösa konflikter som kan uppstå kring rovdjur i Europa, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Källa: Pressmeddelande från WWF

Mer att läsa