Gå till innehållet

Hammarhajar håller andan för att hålla värmen

Arten flerhornig hammarhaj är känd för att dyka ner på djupt vatten i jakten på föda. Nu har forskare upptäckt att de ofta håller andan under tiden.

Under sina dyk ned på över 1 000 meters djup söker flerhornig hammarhaj framför allt efter djuphavslevande bläckfiskar. Nu visar studier från University of Hawai’i i Mānoa att hajarna uppför sig ungefär som marina däggdjur när de dyker.

– Det här var en total överraskning. Det var oväntat att hajar skulle hålla andan för att jaga, som ett dykande havsdäggdjur. Det är ett extraordinärt beteende från ett otroligt djur, säger Mark Royer, huvudförfattare till studien som publicerats i Science.

Hajarna lever i varma vatten men söker föda på djup där det bara är cirka 5ºC. Hajens öppna gälar skulle snabbt kyla ner blodet, musklerna och organen på de kalla djupen om inte hammarhajen stängde sina gälspalter. På så sätt håller den flerhorniga hammarhajen både andan och värmen under sina dyk. Studier har visat att hajarna kan hålla andan i ungefär 17 minuter, men i de djupaste områdena befinner den sig bara i ungefär 4 minuter. När hajen sedan närmar sig ytan igen öppnar den gälarna för att åter kunna andas.

– Den här nya och detaljerade förståelsen av den flerhorniga hammarhajens fysiologi och ekologi gör det lättare för oss att effektivt förvalta och bevara denna ikoniska art. Den kan vara sårbar för förändrade havsförhållanden eller framtida mänsklig exploatering av dessa livsmiljöer på djupt vatten, i form av exempelvis djuphavsbrytning eller storskaligt fiske, som skulle kunna göra det svårare eller farligare för dessa hajar att jaga sina byten, säger Mark Royer.

Läs även

Kustlevande hajar har många olika jaktstrategier
• Enkla sändare minskar bifångst av hajar
• Hajfensindustrin består till två tredjedelar av hotade arter
• 172 procent fler hajar och rockor akut hotade på 5 år
• Hajar borta från vart femte korallrev

Källor: Science

Mer att läsa