Gå till innehållet

Kustlevande hajar har många olika jaktstrategier

Hajarna sågs attackera uppifrån, uppochnedvända och “promenerande” på havsbotten.

Hajar och rockor hör till de mest morfologiskt och beteendemässigt olika ryggradsdjuren på vår planet. Det visas bland annat genom deras stora variation av födostrategier. Nu har forskare vid Exeter universitet och naturorganisationen Beneath the Waves studerat den relativt utspridda amhajen (Ginglymostoma cirratum) med hjälp av 78 undervattenskameror.

I det filmade materialet kunde de urskilja fem tydliga beteenden, varav fyra var olika sätt som de sökte efter föda. Bland annat sågs amhajarna ibland jaga vertikalt, med huvudet neråt, men också upp och ned och ibland användes bröstfenorna så att det såg ut som att hajarna promenerade på havsbotten. Bröstfenorna kan fungera ungefär som en mänsklig fot som har kontakt med marken tack vare ett protein som gör fenorna mer elastiska och gör att de kan röra sig framåt och bakåt.

Behöver vara flexibel

Amhajen lever ofta i korallrev och äter bytesdjur som kräftdjur och sjöborrar som kan gömma sig i sprickor i revet. De behöver därför kunna förflytta sig in i dessa trånga utrymmen för att få tag på föda och forskarna tror att det är därför de utvecklat unika förändringar i skelett- och muskelstrukturerna runt bäckenet och bröstfenorna och är mer flexibla.

– Det här arbetet visar den enorma beteendemässiga anpassningsförmågan hos hajarter som lever längs kusten. Trots att de har en stor utbredning vet vi förhållandevis lite om amhajens beteende jämfört med andra kustlevande arter, så den här studien är ett viktigt steg för att ytterligare förstå deras ekologiska roll, säger Oliver Shipley, seniorforskare på Beneath The Waves.

Tidigare i år kunde Beneath the Waves också dokumentera en amhaj med piebaldism, det vill säga saknade pigmentceller i vissa hudpartier som gjorde hajen prickig. Det sägs vara första gången detta dokumenterats.

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Källor: Beneath the Waves , Environmental Biology of Fishes och University of Exeter

Mer att läsa