Gå till innehållet

Hälften av alla rovdjursattacker på människor orsakade av mänskligt riskbeteende

Svartbjörn. Foto: John Sullivan via PDPhoto Av John Sullivan - PDPhoto.org, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=431248

Svartbjörn. Foto: John Sullivan via PDPhoto Av John Sullivan – PDPhoto.org, Public Domain

Attacker av vilda rovdjur på människor är extremt sällsynt, speciellt i jämförelse med attacker av andra djur så som stora gräsätare och hundar. En ny studie kan nu visa att rovdjursattacker på människor har ökat på grund av att fler personer befinner sig ute i naturen, samt att hälften av alla angrepp beror på riskfyllt beteende av dem som blivit attackerade. 

Forskarna sökte igenom databaser efter uppgifter om rovdjursattacker i Sverige, Finland, Spanien, Ryssland och Nordamerika mellan 2014 och 60 år tillbaka i tiden. De fann att 48% av 271 väldokumenterade rovdjursattacker var associerade med specifika mänskliga riskbeteenden som kan öka risken för en attack. Dessa beteenden inkluderade: lämna barn ensamma utan uppsikt, vandra i naturen med okopplad hund, sökning efter skadat rovdjur under pågående jakt, naturaktiviteter vid gryning och skymning, samt närmanden mot rovdjurshona med ungar.

Det vanligaste riskbeteendet vi människor utövar, som resulterar i hälften av alla rovdjursattacker, är att lämna barn ensamma utan uppsikt. I de fallen stod puma för 51% av alla attacker, prärievarg 28%, och svartbjörn för 13%. Notera dock att ingen av dessa arter finns i Europa.

Det näst vanligaste riskbeteendet enligt studien var okopplade hundar. Lösspringande hundar kan trigga en rovdjursattack genom att leta upp ett rovdjur i skogen, störa eller hota djuret, för att sedan vända tillbaka till ägaren med rovdjuret hack i häl. Enligt studien var hunden oftast måltavlan vid ett sådant tillfälle, men det kan också hända att människan blir attackerad som en följd av hundens beteende. Här i Sverige är det lag på att hundar ska hållas kopplade från 1 mars till 20 augusti.

De flesta av attackerna inträffade från slutet av våren till början av hösten, då det är den tiden de flesta människor också befinner sig i naturen. Dessutom är det mindre sannolikt med just björnattacker under vinterhalvåret på grund av att björnar då sover i ide.

Forskarna understryker dock att attacker från vilda rovdjur sker extremt sällan. Den europeiska vargen kunde ej tas med i analyserna då den senaste vargattacken skedde i Spanien för över fyrtio år sedan. Trots det så har media spelat en roll, enligt studien, då de har varit bra på att överdriva faran med rovdjursattacker, vilket har lett till ökad rädsla och negativa attityder mot rovdjur.

För att minska liknande incidenter i framtiden uppmuntrar forskarna till utbildning och information som lär människor om vilka riskbeteenden man bör undvika när man befinner sig i naturen.

Källa: Scientific Reports

Mer att läsa