Gå till innehållet

Global uppvärmning drabbar specialiserade fjärilar

Skogspärlemorfjäril. Foto: Charles J Sharp, from Sharp Photography, CC BY-SA 4.0, Link

Klimatförändringarna gynnar vissa fjärilsarter medan många andra missgynnas. Nu har forskare kommit fram till vad skillnaderna beror på.

I takt med att planeten värms upp börjar fjärilarna flyga allt tidigare på våren. Nu har forskare vid University of York kommit fram till att för fjärilar som har flera generationer per år kan det vara en fördel eftersom de då hinner producera ännu fler avkommor. Det gäller exempelvis ljungblåvinge och kvickgräsfjäril.

För arter som är specialiserade på en viss livsmiljö och bara har en generation per år kan däremot klimatförändringar bli ett hårt slag. Skogspärlemorfjäril hör till arterna som inte kan dra nytta av en tidigare vår och längre växtsäsong. Istället hamnar de i osynk med när deras viktigaste matkällor finns tillgängliga och missgynnas därmed av den globala uppvärmningen.

Forskningen gjordes baserat på medborgarforskning under åren 1995-2014. Enbart under denna tid ökade medeltemperaturen i Storbritannien på våren med 0,5 grader.

– Dessa förändringar påminner oss om hur genomgripande effekterna av klimatförändringar redan är för världens biologiska system. Vissa arter gynnas, andra missgynnas. Fingeravtrycket från de av människor orsakade klimatförändringarna finns redan överallt där vi tittar, säger medförfattaren till rapporten, Chris Thomas, vid University of York.

Läs även:
Extremtorkan 2018 har satt spår hos Sveriges fjärilar
Naturupplevelsen: Tio års letande efter en av Sveriges kräsnaste fjärilar
Europas gräsmarksfjärilar har minskat med 30% sedan 1990

Källor: University of York och Nature

Mer att läsa