Gå till innehållet

Glädjande återhämtning för blåkråkor

Blåkråka. Foto: Sumeet Moghe via Wikimedia

Blåkråka. Foto: Sumeet Moghe via Wikimedia

Det såg länge mörkt ut för den färgglada blåkråkan i Serbien. Den kraftiga tillbakagången från 1950-talet började visa sig allt tydligare i landets lågländer, men tack vare hårt arbete från naturorganisationer har blåkråkorna nu återhämtat sig.

Det var framför allt brist på boplatser som gjorde att blåkråkorna minskade kraftigt i Serbien. Många av de gamla håliga träd som fåglarna gärna häckar i har huggits ned och läget var akut. Experter från Riparia Association of Naturalists och BirdLife-partnern Bird Protection and Study Society of Serbia insåg behovet av att snabbt sätta upp holkar på allt från unga träd till kraftledningsstolpar.

2003 häckade för första gången ett blåkråkepar i en av de nyuppsatta holkarna. Sedan dess har det ökat till 147 par 2014 och sammanlagt har över 1200 ungar fötts ur holkarna de senaste tio åren. Det har också bildats en organisation som tagit på sig att sätta upp holkar, reparera dem och ringmärka ungarna. Mycket av verksamheten har byggts upp med hjälp från BirdLife i Ungern, där man länge haft framgångar med bevarandeprojekt för blåkråkor.

Även om projektet i Serbien varit framgångsrikt så kräver det fortsatt engagemang. Om inte det sätts upp fler holkar och gamla repareras så kommer populationen inte ha några tillgängliga häckplatser.

Blåkråkor häckade tidigare i Sverige, men den senaste kända häckningen var på Fårö på Gotland 1967. Sedan dess har arten observerats nästan årligen i landet, men det senaste säkra fyndet är från 2012.

Källa: BirdLife och Artportalen

Mer att läsa