Gå till innehållet

Genomgång av utrotade fågelarter avslöjar människans inblandning

Strutsen har flera egenskaper gemensamt med fågelarter som utrotats. Foto: Chad Rosenthal, CC BY 2.0.

I en ny studie har forskare försökt gå igenom alla kända utrotningar av fågelarter de senaste 20 000 – 50 000 åren. De kom fram till att det är människan som ligger bakom en klar majoritet av dessa utrotningar och .

Det är forskare från Tel Aviv University och Weizmann Institute som gått igenom befintlig forskning om utrotade fåglar.

– Vi gjorde en omfattande granskning av vetenskaplig litteratur och samlade för första gången kvantitativa data om antalet och egenskaperna hos utdöda fågelarter över hela världen. De som har utrotats under de senaste 300 åren är relativt välkända, medan tidigare arter är bara kända för vetenskapen från rester som finns på arkeologiska platser över hela världen. Sammantaget kunde vi lista 469 fågelarter som har utrotats under de senaste 50 000 åren, men vi tror att det verkliga antalet är mycket högre, säger studiens huvudforskare Shai Meiri vid School of Zoology på Tel Aviv University.

Den främsta orsaken till att fåglarna utrotats är att de jagats av människor eller av djur som människor infört till öar – framför allt grisar, råttor, katter och apor. En vanlig historisk utveckling har varit att fåglar som inte kunde flyga utrotats kort efter att människan anlänt till deras livsmiljöer. Hela 90 procent av utrotningarna har skett på öar och de flesta fågelarterna var stora.

68 procent av alla utrotade fåglar kunde inte flyga. Typexemplet för en utrotning är med andra ord en stor flygoförmögen fågel som lever på en ö, strax efter att människor hittat till ön.

Jordens fågelfauna såg annorlunda ut innan människan inledde sin omfattande jakt och expansion över världen. Innan dess fanns det betydligt fler fåglar som var stora och som saknade flygförmåga. Idag finns väldigt få sådana fågelarter kvar i världen.

– Det är viktigt att poängtera att upplägger förändrats kraftigt. Idag är den största källan till utrotning av människor inte jakt utan förstörelse av livsmiljöer, säger Shai Meiri.

Utan naturvårdsinsatser hade läget varit långt värre

Tempot i utrotningen har också ökat kraftigt. 187 av de 469 utrotningar (40 procent) som skett de senaste 50 000 år har hänt enbart sedan 1600-talet, enligt en tidigare studie från Umeå universitet.

Forskarteamet gick igenom fågelarter som är klassificerade på Internationella naturvårdsunionens IUCNs rödlista för att se hur fort vissa arter klassats som allt mer hotade. De kom fram till att det ser sämre ut för världens fåglar än man hittills trott och utvecklingen beräknades ske ungefär 1000 gånger snabbare än innan moderna människans påverkan.

Människans påverkan på naturen och artutrotningen är odiskutabel, men det finns en annan sida också. Vissa människor kämpar för att rädda djuren undan utrotning och en annan studie från 2020 visade att utan naturvårdsinsatser hade utrotningen av arter varit 3-4 gånger värre.

Källor: Tel-Aviv University och Journal of Biogeography

Mer att läsa