Gå till innehållet

Gamla tropiska skogar fortsätter lagra mer koldioxid – men hoten ökar

Borneos regnskog. Foto: CEphoto, Uwe Aranas, CC BY-SA 3.0

Forskare har nyligen kunnat visa att även de tropiska regnskogarna i Sydöstra Asien fortsätter lagra allt mer koldioxid även när de är gamla. 

Förr var den rådande uppfattningen att skogar efter ett tag nådde någon slags gräns för hur mycket kol de samlade och att kolet som släpps ut när gamla träd dör kompenseras när nya träd växer upp. Så är dock inte fallet, enligt denna och flera andra studier.

LÄS ÄVEN: • Kostnadseffektiv naturvård underskattad klimatåtgärd

I Borneo fortsätter även gamla skogar att öka i biomassa med i snitt 430 kg per år och hektar. Även i gamla skogar i Afrika och Sydamerika fortsätter gamla skogar absorbera allt mer koldioxid.

Samtidigt som världens gamla skogar fortsätter vara en viktig faktor i kampen mot klimatförändringarna i världen visar studien, som publicerades i Nature, att skogarna är känsliga för den globala uppvärmningen och förändringar i landskapet.

Forskarna upptäckte också att skogskanter, intill exempelvis kalhyggen löper större risk att släppa ut koldioxid. Detta beror på att där är risken större för skogsavverkning och att träden ersätts av andra arter med sämre lagringsförmåga. Det är oroväckande eftersom det bildas allt fler kanter när skogarna blir allt mer fragmenterade.

LÄS ÄVEN: • Träd fortsätter lagra mer och mer kol ju äldre de blir

– Fragmentering och klimateffekter kan försvåra kollagringen för dessa skogar och därmed snabba på klimatförändringarna. Borneos skogar är välkända som extremt rika när det gäller arter per hektar. Nu vet vi också vilket värde de har som kollagrare, säger Terry Sunderland, medförfattare till rapporten.

Studien mätte dessutom enbart koldioxidslagring ovanför marken. Under marken lagras ytterligare kol i jorden och svamparnas rotnätverk (mykorrhizan).

 

Källor: Nature och Forest News

Mer att läsa