Gå till innehållet

Framgångsrikt år för vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett. Foto (i hägn): Erik Hansson

För de flesta fågelarter skulle sex konstaterade häckningar i Sverige under ett år vara en fullständig katastrof. Men den vitryggiga hackspetten är så nära utrotning i Sverige att det ses som en framgång.

Fyra av häckningarna har skett i Gästrikland-Uppland, en i Värmland och en i Västerbotten, som upptäcktes nyligen och fick ett område i Umeå att stängas av. Minst tio ungar har sammanlagt kläckts och det beräknas nu finnas endast ungefär 25 individer kvar i hela landet.

Läs även:Så hör och ser du skillnad på Sveriges hackspettar

– Projektet handlar inte bara om att rädda en art – det är en del i ett större arbete för att på sikt rädda den biologiska mångfalden. Vitryggen är en värdemätare för biologisk mångfald i våra skogar. När vitryggen försvinner finns det en risk att många andra hotade och rödlistade arter också gör det, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Förutom naturvårdsinsatser som återskapar och skyddar områden med lövskog, samt utsläppta fåglar som fötts upp i fångenskap i samarbete med Nordens ark, Skansen, Järvzoo och Upplandsstiftelsen. Dessutom har det kommit in en del vitryggiga hackspettar från Finland den senaste tiden.

För att den vitryggiga hackspetten ska klara sig i Sverige på lång sikt behövs skogar med lövträd och mycket död ved, en skogstyp som nästan försvunnit i Sverige. Hackspetten kräver också stora arealer, sammanhängande lövrika skogar med en stor andel död ved, där den lever av framför allt större insektslarver.

– Det är framför allt storleken på områdena som är kritiskt för den vitryggiga hackspetten, berättade Kristoffer Stighäll, projektledare för Projekt vitryggig hackspett i en intervju med Natursidan 2016. Nya studier visar att det nog inte ens räcker med en kvadratkilometer gammal lövskog utan att det snarare behövs två kvadratkilometer. Studier från Finland visar också att skogar som innehåller minst 75 procent gran är olämpliga för arten. Granen gör att det blir skuggigt, fuktigt och därmed inte så mycket vedinsekter i lövträden som vitryggig hackspett behöver.

Vitryggig hackspett ses som en paraplyart eftersom flera andra arter också är beroende av samma, sällsynta naturtyp och därmed gynnas på köpet om “vitryggen” gynnas.

Historiskt har ”vitryggen” levt i brandområden och sumpskogar tills granen tar över, då flyttar de till nästa ställe. De är ganska rörliga av sig och förr fanns häckande vitryggig hackspett från Kristianstad i söder till Kvikkjokk i norr. Arten har häckat i 17 av landets 24 landskap.

– Innan skogsbruket kom igång har det säkert varit en vanlig fågel i hela landet, sa Kristoffer Stighäll.

Läs även:
Nyupptäckt häckning av vitryggig hackspett – område stängs av
Naturpodden: Vitryggig hackspett, svämskog och älvängar
Kritik mot att Umeå vill flytta akut hotad hackspett för att bygga bostäder
• Nytt åtgärdsprogram för att rädda en av landets mest hotade fågelarter

Källor: Aftonbladet och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa