Gå till innehållet

Framgångsrik metod räddar lunnefåglar, som påverkas hårt av klimatförändringar

Lunnefågel. Foto: Daniel Pettersson http://www.danielpettersson.com

Lunnefågel. Foto: Daniel Pettersson 

Lunnefågelpopulationen utanför Maine i USA har minskat årligen med 2,5 procent sedan 1993. Forskare har kopplat minskningen till klimatförändringar som får sillen, fåglarnas huvudföda, att röra sig längre norrut. Men 14 mil längre söderut går det bättre för lunnefåglarna, tack vare framgångsrika naturvårdsinsatser.

I snitt brukar 60 procent av lunnefåglarnas ungar klara sig till slutet av säsongen, men i år är den siffran på Machias Seal Island utanför Maine bara 12 procent. Det är de sämsta resultaten sedan kolonin började övervakas 1995. Orsaken är att ungarna svälter ihjäl när inte föräldrarna hittar mat. Det i sin tur kopplas till att klimatförändringar får fåglarnas huvudföda att röra sig längre norrut.

LÄS ÄVEN: • Lunnefågelpopulationen kraschar även i Norge

Ungefär 14 mil längre söderut, vid Seal Island National Wildlife Refuge, lyckades lunnefåglarna dock bra med sin häckning på tre olika öar. Det beror på att lokala fiskare skyddade den starkt hotade akadiska kungsfisken, vilket i sin tur gör att en ny generation av lunnefåglar kan få tillräckligt med föda. För lunnefåglar är det av stor vikt att det finns föda relativt nära häckningsplatsen då de sällan flyger längre än 1,5 mil på sina fisketurer.

LÄS ÄVEN: • Islands havsfågelkolonier kraschar

– Det här är ett viktigt budskap för hur man sätter fiskekvoter och ett fantastiskt exempel på en framgång, säger Steve Kress, chef för Audubons havsfågelprojekt. Han fortsätter:

– Man kan skydda öarna där lunnefåglarna häckar, men det räcker inte om deras bytesfisk och marina livsmiljö inte skyddas samtidigt.

Tendensen på lång sikt verkar dock vara att det går allt sämre för lunnefåglarna eftersom haven blir varmare och deras föda flyttar allt längre från häckningsplatserna. Under den här studiens gång har lunnefåglarna haft extra svåra år när havets temperatur varit ovanligt hög, medan 2014, som hade ovanligt kallt vatten – blev ett framgångsrikt år för lunnefåglarna.

För att lunnefåglarna ska klara sig i framtiden bör med andra ord både den globala uppvärmningen och överfisket stoppas.

Källa: Audubon

Mer att läsa