Gå till innehållet

Första vilda visenten i Tyskland på 250 år sköts ihjäl av myndigheterna

Visent i hägn. Foto: Marie Mattsson 

Världsnaturfonden har riktat hård kritik mot myndigheterna i Tyskland efter att de skjutit en vild visent i de östra delarna av landet, som troligen vandrat in från en nationalpark i Polen. Det är första gången på 250 år som arten ses vild i Tyskland.

– Efter mer än 250 år har en vild visent setts i Tyskland och allt myndigheterna kunde tänka på var att skjuta den. Skjutningen är tyvärr också ett uttryck för hur hjälplösa myndigheterna är när det kommer till att hantera vilda djur. Det råder brist på professionellt tränad personal i området, kommenterade WWF:s naturvårdschef Christoph Heinrich i ett uttalande.

LÄS ÄVEN: • Vilda visenter i Sverige – är det eftersträvansvärt?

Myndigheterna beordrade jägare att skjuta visenten eftersom den bedömdes vara ett hot mot samhället, men WWF menar att visentens livsstil inte är något hot mot människan och att det fungerar bra på andra håll i Europa, exempelvis i Polen. Eftersom det dessutom är olagligt att skjuta hotade djur så kommer WWF nu att stämma de tyska myndigheterna.

LÄS ÄVEN: • Nio svenska visenter släpps ut i frihet i Rumänien

Visentens historia i Europa är dramatisk. Från utbredd i världsdelen för ungefär 10 000 år sedan minskade de kraftigt i antal under de kommande årtusenden. För 6 500 år sedan ska de sista visenterna ha försvunnit från Sverige, högst troligen på grund av människans jakt. Samma öde väntade visenterna i resten av Europa även om det där tog längre tid.

Den sista vilda visenten sköts på 1920-talet i Karpaterna, den stora bergskedjan i centrala och sydöstra Europa. Det fanns inte en enda vild individ kvar i världen vid den här tiden, men redan 1923 gjordes de första försöken att återintroducera visenter. Forskare letade i djurparker och hittade 54 återstående individer. Utifrån tolv av dessa individer byggde man upp en ny population som sedan dess spridit sig. Två av dem kom från Skansen i Stockholm, som sedan dess fött fram över 100 kalvar som placerats i det vilda eller andra djurparker.

Visenten är i dagsläget rödlistad av IUCN.

Källa: Local.de och Independent

Mer att läsa