Första globala räkningen av skedsnäppor försiktigt glädjande

Skedsnäppa. Foto: Daniel Pettersson

Skedsnäppa. Foto: Daniel Pettersson

Nu är den första globala uppskattningen av antalet skedsnäppor klar. Enligt den bestod populationen i världen i början av 2016 enbart av ungefär 300 par. Det är trots allt ett något glädjande besked för en akut hotad art.

Sett över 40 år har minskning i antal åtminstone stannat upp för skedsnäppan, som blivit något av en symbol för naturvårdsinsatser för vadare i sydöstra Asien. På 1970-talet beräknades det finnas 2000-2800 häckande par. Därefter minskade arten snabbt i antal. År 2000 fanns färre än 1000 par och 2009 uppskattades det bara finnas 120-200 par kvar i världen.

LÄS ÄVEN: • Rekordmånga skedsnäppor efter lyckade naturvårdsinsatser

Årets räkning av antalet individer landar på någonstans mellan 242 och 379 stycken och detta tros representera ungefär 35-57 procent av världspopulationen. Det innebär att det kan finnas någonstans mellan 500 och 1000 individer i världen just nu.

LÄS ÄVEN: • Ännu en god nyhet för hotade skedsnäppor

De senaste fem åren har flera insatser lyckats vända den negativa trenden för skedsnäppan. Den hotas dock fortfarande av jakt och framför allt av mänsklig exploatering av den östra flyttvägen i Asien. Här minskar vadarfåglarna i antal snabbare än på någon annan plats i världen och skedsnäppan hör till de mest hotade arterna.

Källa: First formal estimate of the world population of the Critically Endangered spoon-billed sandpiper Calidris pygmaea