Gå till innehållet

Forskare: Människan är ett ohållbart superrovdjur

Brunbjörn. Foto: Niclas Ahlberg http://niclasahlberg.se/

Brunbjörn. Foto: Niclas Ahlberg 

En grupp forskare vid University of Victoria har jämfört hur människan påverkar 2125 olika arter jämfört med hur de påverkas av världens andra rovdjur. Slutsatsen är att människan är ett superrovdjur som, till skillnad från andra rovdjur i naturen, inte hittar en balans med sina bytesdjur och därmed påverkar ekosystemen långt mer än andra rovdjur.

Andra rovdjur i naturen brukar ta bytesdjur som är sjuka, gamla eller inte är fullvuxna. Människan däremot tar i 14 gånger så hög utsträckning vuxna bytesdjur, som är fortplantningsdugliga. Dessutom ägnar sig människan åt särskilt intensiv exploatering av andra rovdjur både på land och hav. Det gör att vi påverkar ekosystem betydligt mer än andra rovdjur.

Forskargruppen menar därför att vi fungerar som ett “superrovdjur” som kommer att fortsätta förändra ekosystem och evolutionära processer om inte vi begränsas.

– Vår hemskt effektiva teknologi för att döda, det globala ekonomisystemet och resurshantering som prioriterar kortsiktighet har skapat det mänskliga superrovdjuret, sa professor Chris Darimont, huvudförfattare av rapporten.

Forskarna menar också att det skapar djupgående konsekvenser för ekosystemen när jägare skjuter oätliga rovdjur som troféer och för tävlandets skull, samt när jakt riktas in på stora, livskraftiga bytesdjur som kan ge stora prydnadsföremål och troféer.

Källa: Science Magazine

Mer att läsa