Gå till innehållet

Forskare hittar nya antibiotika­källor i naturen

I Sverige ökar antibiotikaanvändningen, trots att det kan leda till större problem med antibiotikaresistens – "ett av våra största hot". Nu har forskare hittat möjliga nya ämnen i naturen som kan minska problemen som orsakar över en miljon dödsfall om året i världen.

Allt fler bakterier i världen blir resistenta mot antibiotika. Det gör att fler människor riskerar att bli svårt sjuka eller dö om de drabbas av infektioner och i en intervju med SVT 2023 sa Thomas Tängdén, infektionsläkare och forskare vid Uppsala Universitet, att det här är “ett av våra största hot, även i Sverige”. Varje år dör omkring 35 000 personer i EU, Norge och på Island till följd av antibiotikaresistens och globalt är summan 1,27 miljoner med en förväntad ökning till 10 miljoner dödsfall årligen till 2050.

En av de största anledningarna till resistensen är överanvändningen av antibiotika.

– Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen, skriver Folkhälsomyndigheten.

Framför allt i köttindustrin, men i Sveriges vård ökar användningen

Framför allt används antibiotika inom köttindustrin. Två tredjedelar av världens antibiotikakonsumtion sker inom djurbaserad matproduktion. I Sverige ges betydligt mindre antibiotika till djur i matproduktion än i andra länder, men här har å andra sidan försäljningen av antibiotika ökat med över 28 procent sedan 2020 och det görs allt oftare vid digitala vårdmöten och privata aktörer har pekats ut för att skriva ut antibiotika för lättvindligt.

Nya möjligheter i naturen

En lösning mot den ökade antibiotikaresistensen, “ett av våra största hot”, vore att hitta andra källor till antibiotika. Nu har forskare gjort just det, enligt en artikel i Cell. De hittade hela 863 498 “lovande antimikrobiella peptider”, det vill säga små molekyler som kan döda eller hämma tillväxten av infekterade mikrober. Teamet lät först AI förutsäga vilka ämnen som kan ha rätt egenskaper. Därefter testades 100 av ämnena i labbmiljö och det visade sig att 63 av dem angrep patogener och flera av dem hade liknande funktion som kommersiella läkemedel.

De lovande ämnena kommer från naturen. Från havs- och jordmiljöer till tarmarna från människor och djur och visar på vikten av att känna till vilka arter och ämnen som finns i naturen.

Källor: Queensland University of Technology och Cell

Mer att läsa