Gå till innehållet

Förstörd natur, djurmarknader och köttindustri ökar risken för virusutbrott

Illegal djurmarknad i Myanmar. Foto (beskuret): Dan BennettFlickr: DSC_4992, CC BY 2.0, Link

Det beräknas finnas över 5 000 olika coronavirus enbart i fladdermöss världen över och experter är övertygade om att fler kommer spridas till människor på grund av vårt sätt att leva och äta. Kina är dessutom långt ifrån det enda landet som riskerar att starta nya pandemier.

Coronavirus är zoonotiska, det vill säga att de kan sprida sig mellan djur och människor. De tidigare utbrotten av Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) härstammar från kattdjuret civett och Middle East Respiratory Syndrome (MERS) kom via dromedarer till människor. Även Ebola, fågelinfluensan, Rift Valley fever, West Nile-viruset och Zika-viruset har, liksom det nya coronaviruset, spritts från djur till människor. Kopplingen är så stark att World Health Organization (WHO) har gått ut med att “konsumtion av råa eller otillräckligt tillagade djurprodukter bör undvikas”. Kina har också meddelat att de inför ett tillfälligt förbud mot att sälja vilda djur

Men Kina är långt ifrån det enda landet som har utbredd handel med vilda djur. Bangkok i Thailand är världens mest besökta stad med över 22 miljoner internationella besökare under 2019. Chatuchak Weekend Market, som bland annat säljer vilda djur, är landets tredje populäraste turistmål enligt TripAdvisor. Även i Vietnam är djurmarknader ett stort problem och landets regering har meddelat att de kommer öka insatserna för att stoppa den illegala handeln.

USA är världens näst största marknad för vilda djur, efter Kina och 2003 års utbrott av apkoppor kunde kopplas till djurhandeln i USA.

Köttindustrin och antibiotika del av problemet
Det finns också andra faktorer som ökar risken. Att massproducera kött från grisar, nötkreatur och kycklingar gör det svårare att upptäcka smittor och de kan sprida sig snabbt i de trånga utrymmen som djuren i köttindustrin befinner sig i.

– Sjukdomar som överförs från djur till människor förväntas bli vanligare i takt med att människan fortsätter med sin oöverträffade förstörelse av vilda livsmiljöer. Forskare tror att förstörda livsmiljöer kan skapa snabbare evolutionära processer och diversifiering av sjukdomar, eftersom patogener lätt sprids till boskap och människor, skriver FN:s Environment Programme.

Överanvändningen av antibiotika kan också försämra djuren i köttindustrins immunsystem, vilket gör dem mer mottagliga för infektioner.

Fladdermöss får skulden
Fladdermöss ges ofta skulden för virus och det beräknas finnas över 5 000 olika coronavirus enbart i fladdermöss världen över, men det är människors hantering av vilda djur och boskap som är det stora problemet. I takt med att människan skövlar vilda djurs livsmiljöer och tvingar dem närmare människan ökar risken för smitta. Det gör även det faktum att vi äter vilda djur och föder upp grisar i en köttindustri.

En del av de fladdermusburna virusen kan ta sig via grisar och hästar till oss människor. Det hände 1994 i Australien med Hendra-viruset, som kom från hästar och med Nipah-viruset 1998 som kom från grisar. Grisar och människor har väldigt lika immunförsvar, vilket gör det enkelt för virus att ta sig mellan oss.

Det kommer hända igen
Gregory Gray, epidemiolog vid Duke University, berättar för Scientific America att med tanke på vilka enorma grisfarmar som finns i länder som exempelvis USA och Kina så borde det vara hög prioritet att leta efter coronavirus i grisar. Han menar att det finns all anledning att vara oroliga.

Virologen Shi Zhengli från Wuhan, som forskat på fladdermöss och virus i 16 års tid, berättar för samma tidskrift att det bara är en tidsfråga innan det kommer fler pandemier.
– Fladdermus-burna coronavirus kommer orsaka fler utbrott. Vi måste hitta dem innan de hittar oss.

Källor: Scientific America, Time och UN Environment

Mer att läsa