Gå till innehållet

Forskare djupt oroade över planerad massjakt på varg

Varg (i hägn). Foto: Frida Hermansson

18 forskare skriver i tidskriften Science om riksdagens förslag om att döda varannan varg i Sverige. Forskarna anser att det är orimligt med jakt på en så liten, inavlad population och att vetenskapliga råd för att förbättra situationen har ignorerats.

I våras beslutade S-regeringen och en majoritet i riksdagen (M, SD, KD och C) att arbeta för att mer än halvera antalet vargar i Sverige, från över 400 till 200. Beslutet från regeringen grundar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) på att “människor hör av sig” till henne. Men det finns en stor acceptans för varg i Sverige och den ökar. 2014 gjordes en stor opinionsmätning av Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. 66 procent av de tillfrågade var positiva till att det finns varg i Sverige och bara 13 procent var negativa. Sedan dess har stödet för varg ökat. 2021 kom en studie som visade att acceptansen ökat till att 69 procent är positiva till varg och bara 12 procent ogillar att det finns varg i Sverige.

Sveriges beslut att halvera vargstammen väcker också internationell uppmärksamhet och har tagits upp av bland andra The Guardian och Nature World News. Nu skriver även forskare i Science om att de oroas över beslutet.

En av världens mest välstuderade populationer

En av forskarna som skriver i Science är Linda Laikre, professor i populationsgenetik vid Stockholms universitet. Hon säger till Stockholms universitet att alla forskare som skrivit under brevet är djupt oroade och att forskningen är tydlig. Få vilda djurbestånd är så välstuderade som de svenska vargarna och resultaten pekar åt samma håll – beståndet är i en svår genetisk situation.

– Vargbeståndet är, och har länge varit, i en mycket svår genetisk situation. Stammen är genetiskt isolerad och starkt inavlad. Den nuvarande stammen är grundad av endast tre individer på 1980-talet och har varit genetiskt isolerad i decennier. Endast ytterligare tre individer har på senare år lyckats reproducera sig och sprida gener som fortfarande finns kvar i beståndet. Den genetiska basen är alltså mycket snäv och inavelsnivån i genomsnitt lika höga som den man får när helsyskon parar sig (inavelsgrad på ungefär 0.25), säger Linda Laikre.

För att situationen ska förbättras för vargarna måste populationen öka i storlek, till minst 2 000 individer, och det måste invandra fler vargar från Finland.

Flera av Linda Laikres medförfattare i Science har erfarenheter av vargförvaltning i andra länder.

– Professor Carles Vilà berättar att i Spanien har vargen nu fullt skydd över hela landet och populationen uppskattas till 300 flockar och över 2 000 djur. Han är djupt förvånad över att Sverige går i direkt motsatt riktning. En annan medförfattare, Dr. Cristiano Vernesi, berättar att Italien har ungefär 3 000 vargar och myndigheterna har inte föreslagit att antalet ska reduceras. Frankrike, Polen, Tyskland, Rumänien, med flera länder har också större vargpopulationer än Sverige.

Även i Slovakien får vargar fullt skydd.

Källor: Stockholms universitet och Science

Mer att läsa