Gå till innehållet

FN: Grön stadsplanering viktigt redskap

Fn

Den kommande FN-rapporten som redan delvis läckt ut på nätet ger ännu starkare stöd för att den globala uppvärmningen orsakas av människor och att vi måste göra något åt det så fort som möjligt.

Central Park. Ett exempel på hur natur kan få en viktig plats i en stad. Foto: Erik Hansson

Central Park. Ett exempel på hur natur kan få en viktig plats i en stad. Foto: Erik Hansson

Ett av förslagen i rapporten på att mildra effekterna av den globala uppvärmningen är att börja använda så kallad grön stadsplanering. Med hjälp av ett större fokus på växter och natur i städer kan både den biologiska mångfalden öka, men också ge städer ett visst skydd både mot översvämningar och värmeböljor.

Enligt professor Thomas Elmqvist vid Stockholm Recilience Center som lett arbetet med FN-rapporten kan ett enda träd sänka temperaturen flera grader på ett hus intill och är då inte bara billigare än luftkonditionering, det kan också rädda liv under extrema värmeböljor.

År 2050 kommer världens stadsytor ha ökat med 60 procent och det framför allt i fattiga tropiska kustområden. Genom att använda naturen i stadsplaneringen kan städerna enligt FN-rapporten få ett bra skydd mot de många hot som samhällen ställs inför. Städer som restaurerat våtmarker för att rena avloppsvatten har till exempel på köpet fått en större artrikedom och ett skydd mot störtfloder. Gröna städer kan på detta sätt bli tillflyktsorter för många hotade arter.

Källa: Sveriges Radio Vetenskap & Miljö

Mer att läsa