Gå till innehållet

Fler vill anlägga våtmarker – motverkar torka, gynnar biologisk mångfald

Anlagd våtmark med fackelblomster i förgrunden. Foto: Erik Hansson

Efter sommarens extremtorka har länsstyrelsen i Skåne fått in fler ansökningar än normalt för att anlägga våtmarker.

Sommarens extremvärme och torka slog hårt mot skördarna och i svenska vattendrag beskrevs läget som ”på gränsen till naturkatastrof”. Ett effektivt sätt att motverka torka är att anlägga våtmarker eftersom de gör att vatten stannar kvar i markerna, det är också något jordbruksverket rekommenderar.

Dessutom gynnar våtmarker den biologiska mångfalden eftersom många fåglar, groddjur, växter och insekter behöver livsmiljöer med vatten för att klara sig.

LÄS ÄVEN: • Våtmarker kan spara miljardbelopp vid översvämningar

I år har länsstyrelsen i Skåne fått in fler ansökningar om att anlägga våtmarker än normalt. Totalt har ett 40-tal projekt har beviljats stöd.
– Både för att det varit för lite vatten att bevattna grödor med och för att den biologiska mångfalden tagit stryk av att det inte finns lika mycket vatten som det brukar göra vid den här tiden på året, säger Jens Ratcovich, vattenhandläggare på länsstyrelsen till P4 Kristianstad.

LÄS ÄVEN: • Återskapad natur – viktig del av lösningen på klimatförändringarna

Regeringens treåriga satsning på våtmarker inleddes 2018 och än så länge finns det pengar att söka. Länsstyrelsen i Skåne räknar med ett fortsatt högt intresse, men säger samtidigt att det osäkra budgetläget gör det svårt att veta om det kommer finnas pengar till projektet framöver.

Källa: P4 Kristianstad

Mer att läsa