Gå till innehållet

Fjällugglor i hela fjällkedjan i år

Fjälluggla. Foto: Seabarium via Flickr https://www.flickr.com/photos/seabamirum/

Fjälluggla. Foto: Seabarium via Flickr 

Enligt flera källor finns det sommaren 2015 ovanligt många fjällugglor “längs hela fjällkedjan” och minst tio par häckar i Sverige. Nu förbereds för att göra ett av paren offentliga under ordnade former.

Det är i senaste numret av Club300:s tidning Roadrunner som fjälluggleprojektets Henrik Lind berättar att det finns fjällugglor i Sverige i år. Det ska finnas rapporter om fjällugglor längs hela fjällkedjan och sork- och lämmeltillgången ska överlag vara god. Däremot är det fortfarande snö på många håll vilket har försenat häckningen för många av ugglorna. Om sorktillgången fortsätter att vara riklig kan fjällugglorna häcka så sent som i slutet av juli. Vi har tidigare rapporterat att det ser ut att vara ett bra år för fjällens arter.

Club300 meddelar nu att det hittat en lämplig häckning som är relativt lättillgänglig som under ordnade former kan göras allmänt känd så att alla kan få uppleva fjällugglor i de svenska fjällen igen, på ungefär samma sätt som skedde 2011. Det återstår att ordna detaljer kring bevakning av paret och båttransport vid den aktuella lokalen, men målet är att gå ut med det i slutet av nästa vecka.

Det har det senaste året officiellt setts två fjällugglor i Sverige, en i Gävletrakten och en nära Stockholm, som dock hemlighölls.

Även BirdLife Sverige skriver att det enligt “vanligtvis välunderrättade källor häckar åtminstone cirka tio par fjällugglor i Sverige”. Häckningarna ska befinna sig i norra fjällvärlden i Norrbotten och det ska även häcka par både i Finland och Norge.

Roar Solheim, som jobbat med fjällugglor sedan 1980-talet, vill inte uttala sig om situationen för de nordiska fjällugglorna 2015 än. Däremot berättar han vad som krävs för att fjällugglor åter ska etablera sig i Norden i större antal.
– Om beståndet ska kunna öka måste ugglorna få god häckningsframgång i några påföljande gnagarår.

2015 ser ut att kunna bli det första. Nu gäller det att sorkbeståndet får bra förutsättningar även under hösten, vintern och nästa år.

Källor: BirdLife Sverige och tidningen RoadRunner

Mer att läsa