Gå till innehållet

Finsk studie: Så påverkar bävrar landskapet på lång sikt

Bäver. Foto: Erik Hansson

Att bävrar skapar översvämningar genom att fälla träd och skapa små eller större översvämningar känner kanske de flesta till. Men hur påverkar de landskapet under 50 års tid? Det har finska forskare tagit reda på.

Studien, som gjorts av University of Eastern Finland, har följt bävrar mellan åren 1970 och 2018 i södra Finlands barrskogsområden. De har framför allt tittat på de områden med översvämningar som bävrar skapar och det är enligt forskarna första gången det studeras under så här lång tid.

De fann att under de nästan 50 åren så skapade bävrarnas återkommande översvämningar ett dynamiskt, mosaikartat landskap med varierad natur. I snitt varade översvämningarna i tre år och i svämskogarna skapades livsmiljöer för ett stort antal arter och forskarnas slutsats är att bävrar är lämpliga för att återskapa artrika miljöer längs floder och sjöar.

– Tack vare bävrarnas aktiviteter har det skapats en unik rikedom av våtmarker i skogarna: översvämmade våtmarker som domineras av buskar, bävergläntor och död ved som kan användas av många andra arter, säger Petri Nummi vid University of Helsinki.

Landskapet som översvämningarna skapade bildar också ett nätverk av sammankopplade, olika livsmiljöer och dessa korridorer i landskapet bibehålls under långa perioder.

– Bävrar kan hjälpa till att återskapa våtmarkers ekosystem och hela barrskogar och de kan också hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden i dessa miljöer, säger forskaren Sonja Kivinen från University of Eastern Finland.

Källor: Environmental Research Letters och University of Eastern Finland

Mer att läsa