Gå till innehållet

Fin manifestation mot artdöden vid Råstasjön

Simon Rosén som var med och stoppade skövlingen av Ojnareskogen fick publiken med sig att ropa ut slagord och att sjunga en ironisk version av Änglamark. Foto: Jana Eriksson

På Biologiska mångfaldens dag hölls “Manifestation mot artdöden” vid naturreservatet Råstasjön i Stockholm där Fältbiologerna var huvudarrangör. Starka och hoppingivande tal hölls om artutrotningen, om ideell kamp och om att inte ge upp.

Klimataktivisten Simon Rosén inledde manifestationen med slagord tillsammans med publiken. Slagord som ”Tomma ord och mera prat, räddar inte vårt klimat!” och ”Nu vill vi tillsammans visa, stoppa skövlingen av Sveriges yta!” och ”Vi har bara en planet, internationell solidaritet!” Det värmde upp stämningen hos publiken.

Leo Calandrella Rudberg, vice ordförande i Fältbiologerna, pratade om hur maktgalna politiker ville exploatera området men det blev naturreservat tack vare ideell kamp. Hur Ojnareskogen har räddats tack vara engagerade människors kamp och hur miljörörelsen genom sin kamp har åstadkommit många segrar i historien, både naturreservat och nationalparker. Därför är det viktigt att inte ge upp!

Leo Calandrella Rudberg, vice ordförande i Fältbiologerna var drivande bakom manifestationen, “tack vara engagerade människors kamp har många naturreservat och nationalparker bildats”. Foto: Jana Eriksson

Birgitta Tulin från föreningen Skydda Skogen gick direkt in på utrotningen av arter och IPBES-rapporten i sitt tal. Denna rapport varnar för förlusten av arter som sker tio till hundra gånger så snabbt som någonsin under de senaste tio miljoner åren. Hon berättade varför denna artförlust är ett hot mot oss människor:
– Jo för att människan är, som biologisk varelse med ett gott liv, helt och hållet beroende av att de biologiska systemen fungerar.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Massutrotningen av insekter är global – får katastrofala följder

Birgitta tog upp saker som vi kan göra, exempelvis lära oss mer om det biologiska systemet och börja skydda det. Ett exempel hon nämnde är att Föreningen Skydda Skogen nu arbetar med att rädda naturskogen i Lill-Skarja, i Arjeplogs kommun. Artportalen är ett bra sätt att rapportera in de arter vi ser så att det blir dokumenterat och känt.

Birgitta Tulin från Skydda Skogen berättar om utrotningen av arter och vad vi själva kan göra. Foto: Jana Eriksson

Under Manifestationen hölls en tyst minut för de arter som dött ut. Då stod vi tillsammans stilla och tänkte på artutrotningen. Efteråt sa Leo Rudberg att vi ska fortsätta kämpa för de arter som finns kvar, något som bland annat sker just nu på den Biologiska mångfaldens dag:
– Den kampen tar vi oss an med beslutsamhet, med allvar med glädje och ibland med lite flum!

Sen dök Simon Rosén upp på scen igen och det blev fler slagord, som: ”Jag säger enfald, ni säger mångfald, enfald – mångfald, enfald – mångfald!” och ”EU ska bli miljöradikalt, nu på söndag är det val!”

LÄS ÄVEN: • FNs stora rapport om biologisk mångfald visar ödesdiger bild

Lina Burnelius, från Greenpeace inledde sitt tal med att säga att hon är trött på ord. Trots att rätt saker har blivit sagda om och om igen till rätt personer vid rätt tillfälle så händer inget:  Ord räcker inte längre till. Hon har talat med VD:ar för både Europas och världens största bolag senaste tiden och varit på riksdagen och talat med representanter för samtliga partier. Dessa makthavare har några saker gemensamt:
– De utgör boven i dramat: En rik elit i västvärlden. 100 företag står för över 70 procent av utsläppen – och våra regeringar, parlament och domstolar låter dem komma undan med det!

I sitt tal poängterar Lina att vi som kämpar för naturen har rätt. Hon tar historiska exempel på lagar som varit felaktiga och där människor kämpat tills det blivit förändring.  Lösningen finns, det är bara några få människor som står i vägen. Ett exempel:
– Solen sänder tillräckligt mycket energi mot jordens yta under 40 minuter, för att kunna tillgodose oss med tillräckligt med energi för ett ‘business as usual scenario’ – globalt, i ett helt år.  Om vi till exempel satte solceller på 0,3 procent av Saharaöknens yta skulle dessa uppfylla hela Europas energibehov.

LÄS ÄVEN: • Över 90 forskare uppmanar till uppror för att stoppa den ekologiska krisen

Lina Burnelius från Greenpeace var märkbart berörd när hon höll sitt tal “100 företag står för över 70 procent av utsläppen – och våra regeringar, parlament och domstolar låter dem komma undan med det!” Foto: Jana Eriksson

Ann Bell från organisationen Rädda Råstasjön berättade att trots att Råstasjön har blivit ett naturreservat så måste det ständigt försvaras mot ingrepp.
– Reservatet måste skyddas från bland annat trailers och lastbilar som gång på gång får dispens av den snälla kommunen Solna.

Tre fågelarter har redan gått förlorade i reservatet: stenskvätta, buskskvätta och rödstjärt som häckade där kommunen lät Peab överlägga delar av marken i samband med bygget av arenan. Denna yta är ännu inte återställd av Peab, trots att det gått tre år. Rädda Råstasjön kräver att Solna kommun omedelbart återställer denna mark. Något som har lovats av en kommunpolitiker för nästan ett år sedan men som inte har skett.  Kommers går före natur, menar Ann Bell. Av misstag har bland annat ett värdefullt träd med en mistel sågats ned. Råstasjön har ingen budget för skötsel men pengar läggs istället på dyra konsulter som gör fel saker.

Ann Bell från Rädda Råstasjön sa att trots att Råstasjön har blivit reservat så måste det ständigt försvaras och det tänker Rädda Råstasjön göra. Foto: Jana Eriksson

Anna från Extinction Rebellion tog också upp IPBES-rapporten och läste upp hemska siffror från den. Hon sa bland annat att utsläppen måste minskas till noll:
– Vi vill väl överleva i sju generationer och inte bara till nästa.

Extinction Rebellion tror på att det är medborgarförsamlingen som kan ändra på samhället och politiken:

– För politiker tänker bara på att bli omvalda, politiker har en massa andra prioriteringar som en medborgarförsamling inte har för de tänker på sina barn- och inte bara på nästa val.

Anna avslutade i positiv anda – hon sa att så länge vi jobbar lokalt och globalt blir vi fler och fler och då kommer det här att lösa sig:
– Det tror jag och det tror Extinction Rebellion med – det är därför vi kämpar!

Anna från Extinction Rebellion sa att så länge vi jobbar lokalt och globalt blir vi fler och fler och då kommer det här att lösa sig. Foto: Jana Eriksson

Manifestationen avslutades med allsång, en ironisk version av ”Änglamark” som Simon Rosén skrivit. Något man kan sjunga då man känner sig bitter med rader som: ”Kalhyggen, järnmalmsbrott, giftutsläpp och oljespill, låt dom få växa, få skövla och döda”.

Foto: Jana Eriksson

Dessa organisationer stödde Manifestationen:
– Fältbiologerna (huvudarrangör)
– Skydda Skogen
– Greenpeace
– Biologiska mångfaldens dag-initiativet
– Naturskyddsföreningen Stockholms län
– Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg
– Stockholms Ornitologiska Förening
– Svenska Botaniska Föreningen
– Mossornas vänner
– Stockholms svampvänner
– Svensk lichenologisk förening
– Sveriges entomologiska förening
– Vår trädgårdsmästare
– Lodyn
– End Ecocide
– Omställningsnätverket
– Framtiden i våra händer
– Jordens Vänner

Mer att läsa