Gå till innehållet

Österlen-pärlan Brantevik–Gislövshammar

Gislövshammar, augusti. Foto: Magnus Ullman

Gislövshammar, augusti. Foto: Magnus Ullman

sommarföljetongen Favoritplatser berättar olika personer om platser i naturen som betyder något lite extra.

Magnus Ullman, som bland annat skrivit boken “Här tittar vi på fåglar – Sveriges bästa fågellokaler” och som vi intervjuat här, skriver och visar här upp området Brantevik–Gislövshammar.

“Österlen är ett fridfullt, glesbefolkat område i sydöstra Skåne. Det finns många pärlor, och de flesta karakteriseras av intagande, vacker och harmonisk natur kombinerad med ett rikt fågelliv, ofta av hög klass hela året.

Ett lättillgängligt och mycket trivsamt område är kuststräckan söderut från Brantevik till Gislövshammar, en vandring på drygt 3 km enkel väg för den som går hela sträckan. Området är mycket populärt som promenadstråk både bland bofasta och sommarboende. Någon gång i mitten på 80-talet blev jag stående längs stigen i Buskahojan för en pratstund med en åldrad herre. Vi kommenterade områdets skönhet och han sa ”Det här är paradiset på jorden!”. Jag noterade hans ordval särskilt, eftersom han inte var en stockholmare på besök två sommarveckor. Han hade bott här hela sitt liv!

Backsippa och orkidéer

Hagtorn är en av områdets dominerande växter och under tidiga våren blommar backsippa på sandhedartade delar och lite senare finns orkidéer i kalkrika fuktstråk. På några ställen finns enklare bänkar där man kan sätta sig för att titta ut över havet under en stunds kontemplation. Även utan bänkar finns många trevliga platser för en paus, till exempel på de klippor som här och var vetter ut mot havet. Vid horisonten skymtar Bornholm, åtminstone i de flesta väder.

Jorden längs kusten är så mager att marken snarare använts till bete än till odling – och det har skapat och bevarat det öppna, leende busklandskap som dominerar idag. Endast en mindre del, Hylkan mitt emellan Brantevik och Gislövshammar, utgörs av högstammiga träd (med kattuggla) – i övrigt består området av macchia närmast av Medelhavssnitt.

Sjumilahojan mellan Brantevik och Gislövshammar, maj. Foto: Magnus Ullman

Sjumilahojan mellan Brantevik och Gislövshammar, maj. Foto: Magnus Ullman

Rosenfinken är årlig

Törnsångare, härmsångare, gransångare och näktergal är vanliga, törnskata häckar och det har hänt att lundsångare sjungit. Rosenfinken är årlig – men närmaste häckande par finns just norr om Brantevik. Skånes första svarthuvade sparv satt i Buskahojan den 6 juni 2004 och biätare liksom turturduva är rapporterade några gånger medan mindre flugsnappare är årlig. Röd glada ses dagligen året runt.

Vår och höst rastar gott om flyttande tättingar – och i speciella vädersituationer kan det i april–maj och augusti–oktober vara nerlusat med småfåglar. Åtskilliga tajga- och kungsfågelsångare har rapporterats höstetid under årens lopp.

Ett förstklassigt sjöfågelsträck passerar på hösten – ja, bättre finns knappast i hela Europa! Ejder och andra änder, gäss, tärnor, måsar, labbar, lommar, doppingar och andra sjöfåglar kan passera på nära håll i samband med fisk vind från ostsektorn. Den som vill fokusera på sjöfågelsträcket placerar sig med fördel i Brantevik eller Gislövshammar (eller kanske ännu hellre i Simrishamn en halvmil norr om Brantevik). Men man kan också få fin behållning bara genom att promenera längs kusten och hålla ett getöga på sträcket och helt enkelt njuta av de stora antalen en riktigt fin dag när ejderbanden böljar fram över havet. Speciellt under senhösten kan dvärgmås passera i stora antal och ibland händer det att småflockar stannar till för näringssök längs kusten.

Också under våren passerar tärnor, måsar och andra sjöfåglar men antalen kommer inte alls i närheten av en bra dag på hösten.

Milda vintrar

Vintrarna är ofta milda och vattnet öppet med födosökande knipor, viggar, alfåglar samt stor- och småskrakar – men inga större antal rastande änder förekommer. Ändå slår havsörnen sina lovar. Skärsnäppa har ibland setts vintertid på de översköljda hällarna, snösparv rapporteras en och annan gång och någon smålom kan passera ute över havet. Även vintertid händer det att dvärgmåsar födosöker för en dag eller två.

Men också bortsett från fåglarna kan en promenad söderut från Brantevik en stilla vinterdag vara en vederkvickande upplevelse – inte minst för kontrasten mellan det snötäckta, rofyllda landskapet med sina dämpade ljud och det vida, öppna havet.

Lämpliga parkeringsplatser finns vid Vejakåsen i södra Brantevik (N 55,51159° O 14,34806°), vid Gislövshammar (N 55,48774° O 14,31397°) och vid Hylkan mitt emellan dessa båda (N 55,50132° O 14,32481°). I Brantevik finns flera vandrarhem och B&B.

Hitta mer om Österlen på www.faglarosterlen.se

/Magnus Ullman”

Gislovshamm 130819 006

Gislövshammar, augusti. Foto: Magnus Ullman

Mer att läsa