Gå till innehållet

Färre tamdjursangrepp från varg 2012

Slu

Länsstyrelserna och Viltskadecenter SLU har nyligen gett ut rapporten “Viltskadestatistik 2012” (pdf). I den listas förra årets alla skador som orsakats av landets rovdjur. Det går till exempel att läsa att vargar under 2012 angrep 412 får, åtta nötboskap och en get uppdelat på 51 angrepp. Det är en viss minskning sedan 2011 då det skedde 66 angrepp på 462 tamdjur (455 får).

Vargar i hägn. Foto: Marie Mattsson

Vargar i hägn. Foto: Marie Mattsson

Överlag är det många tamdjur som dödas vid få tillfällen. Hösten 2012 rev till exempel en eller två vargar under bara några veckor 125 får i Skåne och en annan individ dödade 81 får på någon vecka i Uppland. Örebro län drabbades av en enda attack som dödade 48 får och Dalarna av en som dödade 30 får. Skulle dessa fyra tillfällen förhindrats hade alltså antalet vargdödade får mer än halverats.

Våra andra rovdjur stod också för dokumenterade attacker på tamdjur. Lodjur tog år 2012 120 får, ett nötboskap och 32 hjortar, björnar angrepp 49 får (på 16 tillfällen), örnar tog 18 får och järvar åtta.

När det gäller angrepp på hund (både dödade och skadade) under 2012 så stod varg för 27, lodjur för 17 (ingen dödad) och björn och örn för två skadande attacker var. Sammanlagt alltså 48 attacker. Hälften av dessa skedde i Dalarna och Jämtlands län. Glädjande nog har antalet attacker mot hund från varg därmed minskat kraftigt från 43 tillfällen år 2011 till fjolårets 27.

Sammanlagt har våra fem rovdjur angripit 643 tamdjur vid 153 tillfällen under 2012 jämfört med 767 tamdjur vid 140 tillfällen under 2011. Alltså färre angripna djur, men vid fler tillfällen.

Källa: Länsstyrelser och Viltskadefonden via Svenska rovdjursföreningen

Mer att läsa