Gå till innehållet

Färre rovdjur angriper tamdjur

Lodjur i fångenskap. Foto: Marie Mattsson

Lodjur tar allt färre tamdjur i Dalarna. Foto: Marie Mattsson

Länsstyrelsen i Dalarna har konstaterat att trots att antalet rovdjur ökat i området så har antalet rovdjursangrepp på tamdjur minskat sedan 2003. Det gäller framför allt för lodjur och björn och länsstyrelsen anser att minskningen beror på de många rovdjursstängsel som satts upp i länet och att tamdjursägare blivit mer uppmärksamma.

Antalet vargangrepp har dock varit jämförelsevis många de senaste åren. Under 2011 skedde 11 angrepp från vargar, vilket är den högsta siffran sedan 2006.
– Troligen kan ökningen av tamdjursangrepp av varg speglas av att vargpopulationen i länet ökat under samma tidsperiod och att angreppen av varg i stor utsträckning skett på fårbesättningar på skogs- eller fäbodbete, skriver Stig- Åke Svenson, chef för läns- styrelsens naturvårdsenhet i en färsk rapport.

Det är också vargar som boskapsägare har svårast att acceptera enligt en undersökning som Länsstyrelsen i Dalarna låtit göra. En majoritet av de tillfrågade vill inte att det ska finnas vargar i närheten av deras boskap, medan acceptansen för lodjur och björnar är betydligt större.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna via Mora Tidning

Mer att läsa