Gå till innehållet

20 procent fler revir för fältpiplärkor på fyra år – tack vare naturvårdsinsatser

Fältpiplärka. Foto: Daniel Pettersson 

Länsstyrelsen i Skåne skriver i ett pressmeddelande att det går bättre för den hotade fältpiplärkan. Sedan 2013 har antalet revir i Skåne ökat med 20 procent, från 33 till 40. 

– Vi kan första gången konstatera en brytning av artens nedåtgående trend. Det är otroligt glädjande besked och ett tydligt bevis för att naturskyddsåtgärder gör nytta. Här kan vi se att SandLife, Länsstyrelsens projekt för att restaurera och återskapa sandmarker har haft effekt på bara några få år, säger Per-Magnus Åhrén, chef för Länsstyrelsen Skånes naturskyddsenhet, i pressmeddelandet.

Sett över längre tid (100 år) har antalet sandmarker minskat drastiskt. Det beror bland annat på exploatering och plantering av arter som bergtall och vresros. Det har drabbat flera sandlevande växt- och djurarter hårt. Däribland fältpiplärkan, som var en vanlig fågel i Skåne för 100 år sedan och då häckade i stora delar av södra landet.

Så sent som 1983 fanns det fortfarande 210 revir i Skåne och 50 i Halland. 30 år senare återstod bara 33 revir och samtliga var i östra Skåne. Läget var så pass allvarligt att forskare i en studie från 2015 ansåg att fältpiplärkan skulle försvinna som häckfågel i Sverige till år 2050.

De senaste åren har projektet SandLife, som är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar tillsammans med Kristianstads vattenrike och Lunds universitet, arbetat med att återställa värdefulla sandmiljöer i södra Sverige. Det har bland annat tagits bort tallar och vresrosor, och grävts fram sandblottor.

Fältpiplärka. Foto: Daniel Pettersson 

I årets inventering hittade ornitologen Patrik Olofsson 40 revir med fältpiplärkor varav flera är nya sedan 2013. Det har bland annat hittats flera fåglar “på och kring nyöppnade, brända eller på andra sätt behandlade ytor”. Det gäller bland annat vid Brösarps norra backar, Ravlunda, Drakamöllan och Kumlan-Möllegården.

LÄS ÄVEN: • Fågelskådningsguide: Så skiljer du på piplärkorna

Fältpiplärkan är svår att skilja från andra piplärkor. Men den har en ljus, sandfärgad dräkt med ett svart streck genom ögat och nästan inga streck på bröstet alls. Den ger ett väldigt blekgult intryck och skiljer sig på den punkten från andra piplärkor. Dessutom är den något större än ängspiplärkan.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne

Mer att läsa