Gå till innehållet

Fällor med levande byte ska fånga rovdjur

Duva. Foto: Erik Hansson

Duva. Foto: Erik Hansson

En markägare på Råö gård i Halland har av Länsstyrelsen fått fortsatt tillstånd att gillra fällor med levande djur. Detta trots att Länsstyrelsen och markägaren egentligen har två skilda intressen, men som båda tillgodoses med hjälp av fällorna. Markägaren vill skydda sina utplanterade fasaner och rapphöns medan Länsstyrelsen vill hålla nere antalet rovdjur på strandängarna där många fåglar häckar.

I fällorna sätts levande duvor som förses med mat och vatten. Dessa lockar in och fångar till exempel rävar, grävlingar eller duvhökar i fällorna. Rävar och grävlingar dödas medan duvhökar (som är fredade) fraktas till annan plats och släpps ut.

Denna form av jakt anses av Länsstyrelsen vara den mest effektiva även om den sällan beviljas. När det gäller duvan som får agera lockbete säger naturvårdshandläggare Martin Broberg så här till Kungsbacka-Posten:
– Den dör inte av chock utan överlever detta. Det är en art som kan hållas i begränsade utrymmen utan att fara illa. Under tiden ska den ha mat och vatten samt skydd för väder och vind. Fällorna ska även vittjas regelbundet så duvan inte behöva utsättas för rovdjur nära inpå under någon längre tid.

Källa: Kungsbacka-Posten

Mer att läsa