Gå till innehållet

Fåglar undviker lättare större vindkraftparker

Vindkraft, världens billigaste energiform. Foto: Tomasz Sienicki via Wikimedia

Vindkraftverk. Foto: Tomasz Sienicki via Wikimedia

Enligt en ny studie från Finland kan stora vindkraftsparker utgöra ett mindre hot för fåglar än enstaka vindkraftverk.

Forskningen utfördes med hjälp av fågelradar under hösten 2014 och våren 2015 och undersökte framför allt hur flyttfåglar betedde sig vid Svalskulla vindkraftspark i Närpes i Finland. Radarn visade att även om vissa fåglar flög mellan vindsnurrorna i vindkraftparken valde merparten av fåglarna att undvika vindkraftverken helt, antingen genom att flyga över dem eller väja runt dem. Detta gällde framför allt större fåglar, enligt Jakob Kjellman på konsultbyrån FCG som utförde studien.

Studien visade också att det hade stor betydelse hur vindkraftverken var placerade.

– Generellt verkar de vara farligare för fåglarna ju närmare stranden de är. Om möllorna står på rad utgör de också svåra hinder för fåglarna, säger Kjellman.

Jakob Kjellman menar också att en “organisk formation” av vindkraftverken verkar fungera bäst.

Källa: Yle

Mer att läsa