Gå till innehållet

Fåglar söker föda med hjälp av växters dofter

Kråka. Foto: Erik Hansson

Luktsinnet är viktigt när fåglar söker föda. De känner av dofterna som växter avger när de angrips av insekter. Det visar en ny studie från SLU. 

Diana Rubene och hennes kollegor på SLU
undersökte vilken roll växtdofter har för fåglar i odlingslandskapet. De satte ut tre skålar med mat i åkerkanter utanför Uppsala. Ibland var maten (syrsor och mjölmask) synlig och ibland var maten dold. En skål innehöll alltid en doft som växter sänder ut när de angrips till exempel av bladlöss (metylsalicylat). Skålarna bevakades med kamera och resultatet blev tydligt.

LÄS ÄVEN: • Havsfåglar lockas av lukten av plast i hav

– Både när maten var synlig och när den var dold gick de först till den skål som också innehöll doft, berättar Diana Rubene, forskare på institutionen för växtproduktionsekologi.

De fåglar som ingick i studien, olika kråkfåglar och trastar, äter förvisso inte bladlöss, men de äter större insekter som i sin tur äter bladlöss, exempelvis spindlar och jordlöpare. Växternas doftämnen gav fåglarna en ledtråd om att där kunde finnas mat.

– Att lukten var viktig när maten inte syntes är intressant, men mest överraskade blev vi av att lukten spelade en stor roll även när det fanns synlig mat. Vi hade gissat att när fåglarna såg att det var mat i alla skålar så skulle doften inte spela någon roll, säger Diana Rubene.

LÄS ÄVEN: • Fåglar väljer partner utifrån lukt

Forskarna kom också fram till att fåglarna hellre valde plastspindlar som inte doftade än en skål med enbart doft. Plastspindlarna användes för att de skulle vara säkra på att de inte luktade något. Riktiga insekter har alltid insektsdoften närvarande tillsammans med växtdoften, och då kunde de inte med säkerhet separera vad det är fåglarna dras till.

– En plastspindel ser ut som ett byte men luktar inget, så på det sättet får vi fåglarna att bara använda synen och inte luktsinnet. Men fåglarna åt såklart inte plastspindlarna. De bara pickar lite och undersöker, sedan fattar de att det inte är mat – fåglar är smarta! De stora fåglarna, som kråkor och skator, brukar vända på skålen upp och ner och slänga iväg spindlarna. Då får man leta upp dem i gräset, men annars ligger de kvar där och vi plockar bort dem när vi är klara, berättar DIana Rubene.

LÄS ÄVEN: • Metoder för naturlig och effektiv myggbekämpning

 Studien visar att fåglar gärna äter bladlössens fiender, men också att de äter olika typer av skadeinsekter, så kallad biologisk bekämpning.

Hur skulle era resultat kunna gynna biologisk bekämpning framöver?
– 
Med tillräckligt mycket kunskap skulle man kunna använda specifika dofter för att locka fåglar till grödor där de kan äta upp skadedjur. Det är redan känt att fåglar har en positiv inverkan på skadedjursbekämpningen i t.ex. fruktodlingar; då sätter man upp holkar för att öka tätheten av fåglar. Eller locka bort de från grödor där de gör skada, säger Diana Rubene.

LÄS ÄVEN: • Istället för bekämpningsmedel – tornugglor och tornfalkar

Fakta om fåglar och deras luktsinne
Fåglar ansågs länge ha ett dåligt utvecklat luktsinne och det började inte studeras på allvar förrän under 1950-talet.
De första fåglarna som blev kända för att ha väldigt bra luktsinne var albatrosser, amerikanska gamar, oljefåglar och kivier.
Luktsinnet är särskilt välutvecklat hos havsfåglar (Procellariiformes). De söker upp födorika områden i havet med hjälp av doften av dimetylsulfid (DMS) och kan lukta sig hem till sina kolonier och egna bon på natten.
Den senaste forskningen fokuserar på fåglars förmåga att upptäcka och undvika lukten av rovdjur och betydelsen av växters doftsignaler för insektsätande fåglar.
Det är helt klart att luktsinnet är viktigt för fåglar på många sätt, men utforskandet av dess betydelse är ännu i sin linda.
En studie från Nederländerna har tidigare visat att talgoxar kan känna på doften om det finns larver i ett träd.

Källa: SLU och “Disentangling olfactory and visual information used by field foraging birds

Mer att läsa